Villa Parkin talviolosuhteet puhuttavat – Toiminnanjohtaja vastaa

Villa Parkin, eli Kankurin tekonurmen kunto talvikuukausien aikana on puhuttanut jo useampana vuotena – ja puhuttaa taas. Seuran toiminnanjohtaja ja kenttäyhtiön puheenjohtajana toimiva Janne Bruun avaa kirjoituksessaan kentän huoltoa ja ylläpidon eteen tehtyjä toimenpiteitä.

Aloitetaan positiivisilla asioilla, ulkokenttä pääasiallisena talviharjoitteluolosuhteenamme on ollut seuralle vahvuus koronatalvina, kun monin paikoin sisäharjoittelua on rajoitettu.

Mutta kohdataan myös totuus. Tekonurmi on usein ollut huonossa, paikoitellen jopa käyttökelvottomassa, kunnossa eikä harrastaminen ole aina ollut turvallista täysitehoisen harjoittelemisen kannalta.

Lämmitysteho ja lämmittämisen hinta ongelmana

Kentän suhteen ongelmana on lämmityslaitteiston tehottomuus ylläpitää riittävää lämpöä tekonurminukan juuressa, saati pinnassa. On havaittu, että jo noin viiden asteen pakkasella lämmitysteho ylläpitolämmöllä ei riitä nurminukan juuren, saati pinnan sulana pitämiseen, eikä jäätyneen lumen tai veden sulattamiseen.

Syitä tähän on selvitetty ja yhtenä syynä on arveltu noin viisi vuotta sitten maton ja hiekkakerroksessa sijaitsevan lämmitysputkiston väliin asennettua paksumpaa joustokerrosta, jonka on arveltu eristävän lämpöä tehokkaammin, kuin ennakkotietojen mukaan oletettiin.

Toisena, nyt selvityksen alla olevana, vaihtoehtona on pidetty mahdollisena, että lämmitysjärjestelmän pumpuissa olisi joko jotain vikaa tai viilattavaa asetuksissa. Hyvinkään Lämpövoima on tulossa lähiaikoina tarkistamaan laitteiston kunnon ja asetukset.

Lämmityksen haasteena on myös lämmittämisen hinta. Tammikuussa, vaikka kenttä usein onkin ollut huonossa kunnossa, ovat lämmityskustannukset olivat yli 10 000 euroa. Koko tilikauden (kalenterivuosi) lämmitysbudjetti on n. 25 000 euroa.

Ensi syksynä joutunemme käymään keskustelua, ovatko nykyiset kenttämaksut riittävän suuria.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja pyritään testaamaan

Vaihtoehtona lämmitykselle tai sen tukemiseksi on seura ja kenttäyhtiö yrittänyt jo kolmena talvena saada Hyvinkään kaupungilta lupaa natriumformiaatti-raevalmisteen käytölle.

Valmisteen toiminta perustuu aineen moniasuudelle estää veden jäätyminen kentän nukan juureen, sekä myös osittain pintaan. Aineen luvataan tehokkaasti estävän veden jäätymisen noin 10 pakkasasteeseen saakka.

Aineen käytölle haasteena on tiedostettu sen huuhtouminen ajan kanssa sadevesien mukana, sekä se, että kenttää auratessa rakeita kulkeutuu lumen mukana kentän reunalle, eivätkä ne siellä tietenkään kenttää sulana pidä.

Aineen testaaminen on kuitenkin useita kertoja pysähtynyt kenttäyhtiöstä 50% omistavan Hyvinkään kaupungin vastustukseen, mikä on viranhaltijoidensa kautta esittänyt huolen aineen siisteysvaikutuksista, aineen vaikutuksista tekonurmimaton liimasaumoille, aineen ympäristövaikutuksista sekä aineen allergisoivuudesta.

Seura ja kenttäyhtiö on hakenut kaikkiin kaupungin esittämiin huoliin tutkimus- ja asiantuntijalausuntoja, eikä yksikään näistä ole esittänyt merkittäviä huolia aineen sopivuudelle tähän käyttöön, mihin sitä on käytetty hyvin kokemuksin sekä Mäntsälän kaupungin tekonurmikentällä, että Helsingissä Töölön pallokenttien yksityisten tekonurmien sulanapidossa.

Olen lähettänyt Villa Park Oy:n hallituksen nimissä kaupungin asianomaisille viranhaltijoille 9.12. lausuntopyynnön kaikkine selvityksinemme, jossa olen pyytänyt Hyvinkään kaupunkia selvittämään aineen käyttöä, sekä lausumaan perusteluineen, voiko ainetta käyttää tekonurmikentän talvihuollossa.

Vastausta en lausuntopyyntöön ole saanut.

Kenttäyhtiönä teemme parhaamme, että kenttä säilyisi turvallisena harrastaa mahdollisimman hyvin.

Vaikka keinomme ovat harvassa, vastaan aina mielelläni tiedusteluihin kenttään liittyen. Pyydän ymmärrystä ja kärsivällisyyttä.

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja/HyPS
Hallituksen puheenjohtaja/Villa Park Oy
040 485 5622
janne.bruun@hyps.fi