Valmentaja-akatemia


HyPS Valmentaja-akatemia on uusi alle 30-vuotiaille suunnattu ohjelma, jossa nuori saatetaan alkuun valmentajapolullaan vahvan koulutuksen ja tutoroinnin myötä. 

Ohjelmaan valitaan  15-29-vuotiata nuoria, jotka ensimmäisessä vaiheessa sitoutuvat ohjelmaan 31.10.2024 saakka.

Seura tarjoaa soveltuvuutensa ja motivaationsa osoittaneet nuoret mahdolliselle toiselle jaksolle joka alkaa 1.11.2024 päättyen 31.10.2025

Valmentaja-akatemia polku
1.jakso helmi-maaliskuu 2024 - 31.10.2024
2.jakso 1.11.2024 - 31.10.2025
3.jakso 1.11.2025 - 31.10.2026

Ensimmäinen vaihe antaa peruskoulutuksen ja käytännön kokemusta

Akatemia-ohjelman ensimmäinen vaihe alkaa helmi-maaliskuussa, jolloin ohjelmaan valitut nuoret osallistuvat seuran järjestämiin sisäisiin koulutuksiin sekä Futisvalmentajan starttikoulutukseen .  

Koulutus on osa Palloliiton valmentajakoulutuspolkua ja tarjoaa perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoituksia lapsille. Lisäksi koulutuksen yhteydessä esitellään seuran lapsivaiheen valmennuslinja.

Ensimmäisellä kaudella akatemian valituille nuorille osoitetaan oma joukkue, jonka valmennukseen he liittyvät.

Valmennettava joukkue voi löytyä joko seuran ikäkausijoukkueista tai Euroliigan joukkueista. Joukkueesta sovitaan yhdessä akatemiaan osallistuvan kanssa, huomioiden hänen mieltymyksensä ja osaamisensa.

Ennen valmennustoiminnan alkua nuoret saavat joukkueen vastuuvalmentajalta koulutuksen tai osallistuvat Euroliiga-valmentajien koulutukseen toukokuun alussa, minkä lisäksi he käyvät kehityskeskustelun seuran valmennuspäällikön kanssa, jossa määritellään heille henkilökohtaiset tavoitteet ensimmäisen jakson ajaksi.

Kehityskeskustelun tavoitteiden toteutumista seurataan tutorointikeskusteluissa kesän aikana, sekä lopulta niiden toteutumista arvioidaan kauden päätyttyä syys-lokakuussa.

Toinen vaihe syventää valmiuksia omatoimiseen valmennustoimintaan

Toisessa vaiheessa nuoret osallistuvat Palloliiton Ikävaihekoulutukseen. Koulutus tarjoaa syventävää oppia lasten valmennukseen ja valmennuksen suunnitteluun, tarjoten myös fyysisen valmentamisen koulutusta.

Ikävaihekoulutuksen jälkeen nuoret liittyvät seuran ikäkausijoukkueen valmennustiimiin (tai jatkavat siellä), jossa he toimivat valmentajana jo ensimmäisessä vaiheessa. Nuorille maksetaan valmennuksesta palkkio seuran linjausten mukaisesti.

Kehityskeskusteluissa sovitaan nuoren kanssa kauden henkilökohtaisista tavoitteista, joita seurataan säännöllisesti tutorointikeskusteluissa sekä kehityskeskusteluissa.

Kolmas vaihe, käytäntö omatoimiseen valmennustoimintaan

Kolmannessa vaiheessa nuoret osallistuvat mahdollisuuksien mukaan UEFA C valmentajakoulutukseen sekä valmentajien teema-koulutuksiin.

Kolmannessa vaiheessa nuorella on mahdollisuus kasvattaa vastuuta ikäkausijoukkueen valmennustiimissä luoden joukkueelle kausisuunnitelman sekä vastata harjoitusten suunnittelusta sekä organisoinnista. Nuorille maksetaan valmennuksesta palkkio seuran linjausten mukaisesti.

Akatemia-ohjelman jälkeen nuorilla on mahdollisuus jatkaa valmennusta seuran valmentajapolulla nuoren valmiuksien ja kiinnostuksen perusteella.

Hae mukaan!

Haku Valmentaja-akatemian ensimmäiselle jaksolle on käynnissä.

Ohjelmaan haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus seuran valmennuspäällikkö Mika Pölönen-Elokorvelle sähköpostitse.

Perustele hakemuksessasi, miksi sinä sopisit akatemia-ohjelmaan sekä kerro mahdollisesta aiemmasta valmennus- ja ohjauskokemuksestasi. Aiempi kokemus ei ole vaatimus akatemiaan pääsylle, vaan tärkeintä on, että osoitat hakemuksessasi kiinnostuksesi ja motiivisi (kiinnostuksen syyt) toimintaan pääsemiseksi.

Hakemukset ja lisätietoja ohjelmasta:

Mika Pölönen-Elokorpi
Valmennuspäällikkö
Hyvinkään Palloseura
mika.polonen-elokorpi@hyps.fi
040 525 3882

Lisätiedot ja hakeminen:

Mika Pölönen-Elokorpi
Valmennuspäällikkö
Hyvinkään Palloseura
mika.polonen-elokorpi@hyps.fi
040 525 3882


VALMENTAJA-AKATEMIA