HyPSissä merkittäviä uudistuksia – ”Haluamme tarjota futista aidosti kaikille”
31.5.2021 17:09 Uutiset / Pääsivusto

HyPSissä merkittäviä uudistuksia – ”Haluamme tarjota futista aidosti kaikille”

Hyvinkään Palloseura tiedotti lauantaina seuran valokuvauspäivänä jäsenistöään ja vanhempia seurassa ensi kauden alusta voimaan astuvista muutoksista, joiden tavoitteena on viedä seuraa kokonaisvaltaisesti eteenpäin sekä modernina urheiluseurana, että kaupungin suurimpana liikuttajana.

- ”Muutosten taustalla on ennen kaikkea halumme palvella jäsenistöämme ja harrastajia entistä paremmin ja selkeällä palvelumallistolla. Kehitämme operatiivisen toimintamme lisäksi myös seuran pitkä aikavälin tavoitteenasettelua, sekä terävöitämme seuramme ydinviestiä”, kertoo muutoksista toiminnanjohtaja Janne Bruun.

Muutoksen alla kolme keskeistä seuratoiminnan osa-aluetta; seuran talousohjesääntö, seuran valmennuslinja sekä seuran missio, visio ja strategia.

Muutokset astuvat voimaan uuden toiminta- ja tilikauden käynnistyessä 1.11.2021.

Talousohjesäännön uudistuksella haetaan läpinäkyvyyttä ja seurannan helpottamista

Seurassa siirrytään marraskuun alusta yhden pankkitilin järjestelmään.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa joukkueiden pankkitilien lakkauttamista ja varojen siirtämistä seuran päätilin alle, jonne taloushallinnon järjestelmissä jokaiselle joukkueelle muodostetaan oma kustannuspaikka. Joukkueen tililtä siirtyvät rahat siirtyvät joukkueen omalle kustannuspaikalle muodostavat uudella tilikaudella pohjan joukkueen taloudelle.

Samalla seurassa siirrytään keskitettyyn, seuravetoiseen toimintamaksuun, mikä tarkoittaa joukkueen kiinteiden kustannusten (valmennus-, harjoitus-, sarja- ja erotuomarikustannukset) ja seuran toimintamaksun yhdistämistä yhdeksi ja samaksi kulueräksi.

Jatkossa seura laskuttaa toimintamaksua kerran kuukaudessa perustuen seuran ja joukkueen yhdessä laatimaan budjettiin. Laskutuserän suuruutta tarkastellaan kvartaaleittain.

Jotta seuran käyttämät järjestelmät mahdollistaisivat talousohjesäännön tarpeet optimaalisella tavalla, seura kilpailuttaa toiminnanohjausjärjestelmänsä ja tilitoimistopalvelunsa.

- ”Haemme talousohjesäännön muutoksella läpinäkyvyyttä ja selkeyttä harrastajien maksuihin. Läpinäkyvyys lisääntyy seuran ja joukkueiden ajantasaisemmalla toistensa talouden seurannalla ja selkeyttä tuo muutos vain yhteen laskuttajaan. Uskomme, että pitkässä juoksussa muutos otetaan positiivisin mielin vastaan”, avaa muutosta toiminnanjohtaja Bruun.


Uusi valmennuslinja huomioi entistä paremmin kaikki harrastajat

Seuran uudessa valmennuslinjassa huomioidaan entistä paremmin se laaja harrastajien kirjo, mitä noin tuhannen jäsenen Hyvinkään Palloseurassa jalkapalloa harrastaa.

Valmennuslinjan tarkoituksena on, toisaalta kehittää seuran tavoitteellisten pelaajien kehitystä ja valmiuksia jatkaa Pallokerho Keski-Uusimaan pelaajakehitysyhteistyön kautta aina ammattilaistasolle saakka, ja toisaalta tarjota matalan kynnyksen harrastamisen mahdollisuuksia aiempaa vanhemmille ikäluokille.

”Nykyinen palvelukonseptimme on käytännössä muovautunut ennen kaikkea näiden ääripäiden välissä olevan suuren massan mukaisesti. Haluamme jatkossa mahdollistaa kaikille harrastajille omantasoisen ympäristön harjoitella ja pelata. Kilpailutoiminta on mahdollista sekä kovin tavoittein, että hieman matalammalla sitoutumisen tasolla. Toisaalta myös pelailu ja sosiaalisen ympäristön säilyttäminen pyritään tekemään mahdolliseksi myös nuorille uuden matalan kynnyksen toiminnan myötä”, seuran valmennuspäällikkö Timo Lehtihalmes perustelee valmennuslinjan tavoitteita.

Valmennuslinja luo perustan kaiken ikäisten ikäkausijoukkueiden harjoittelulle ja selkiyttää seuran linjauksia sekä ikäkausirakennetta 10-vuotiaista pelaajista ylöspäin.

Muutokset otetaan ensi kaudella käyttöön poikien ikäkausitoiminnassa ja tavoitteena on ottaa valmennuslinja rakenteellisestikin käyttöön tyttöpuolella kolmen vuoden sisällä. Tuona aikana seuran tärkeänä tavoitteena on kasvattaa tyttöjoukkueiden pelaajamääriä ikäkausien elinvoimaisuuden vankistamiseksi.


Seuran strategiauudistuksella kirkastetaan toiminnan merkitystä

Seuran johtokunta päätti tammikuun kokouksessaan käynnistää seurassa strategiauudistuksen, minkä tavoitteena on seuran mission, vision ja strategian uudistaminen.

Kartoittaakseen seuraan kiinnittyvien henkilöiden (mm. pelaajat, vanhemmat, toimihenkilöt & kumppanit) näkemyksiä seuran nykytilasta ja toiveita sekä tavoitteita tulevaisuuteen, seura teki keväällä sidosryhmilleen kyselyn, jonka toteutti Askel Sports Oy.

Kyselyn tuloksista raportoidaan seuran toimesta lähiaikoina. Kyselyyn vastasi 162 henkilöä.

Seuran strategiatyö etenee seuraavaksi seuran johtokuntaan, mikä pohtii seuran visiota ja missiota seuraavassa kokouksessaan kesäkuussa juhannuksen jälkeen.

Johtokunnan työstön jälkeen strategiatyö etenee työpajoihin elokuussa, joihin kutsutaan osallistumaan seura-aktiivit, kumppanit ja asiasta kiinnostuneet vanhemmat sekä pelaajat.

Työpajojen tehtävänä on seuran strategisten valintojen ja tavoitteiden työstäminen, minkä pohjalta laaditaan seuran johtokunnalle strategialuonnos, joka korjaustoimenpiteiden jälkeen viedään seuran syyskokoukselle vahvistettavaksi.

HyPS on upea seura ja järjestämme todella upeaa toimintaa sadoille ja taas sadoille hyvinkääläisille. Meidän tulee kuitenkin pystyä kertomaan toiminnastamme ja merkityksestämme entistä paremmin ja kiinnostavammin. Tarvitsemme myös pitkän aikavälin tavoitteet, joita kohti kulkea riippumatta siitä, ketkä seurassa toimivat”, toiminnanjohtaja Bruun perustelee.

Seura tiedottaa muutosten tarkemmin syksyllä muutosten edetessä.

Lataa tästä seuran tiedotustiaisuuden aineisto: Tulevat muutokset_HYPS_29052021.pdf

Lisätiedot:

Talousohjesääntö & strategiatyö:
Janne Bruun
janne.bruun@hyps.fi / 040 485 5622

Valmennuslinja:
Timo Lehtihalmes
timo.lehtihalmes@hyps.fi / 040 844 0618


   
Lisää uutisia
Hyvinkään Palloseura ry
«  Kesäkuu   »
Kategoriat