Koronavirusepidemian huomioiminen seuran toiminnassa
29.5.2020 14:12 Uutiset / Pääsivusto

Seuran ja sen joukkueiden toiminnassa toimitaan vastuullisesti tartuntatauteja torjuen

Päivitetty 16.4. klo 13:00

Hyvinkään Palloseuran harjoittelussa ja ottelutapahtumissa noudatetaan toistaiseksi seuraavaa ohjeistusta:

Toiminnan lähtökohtana on, että jokainen ja harrastaja päättää itse, osallistuuko harrastustoimintaan.

Toimintamaksujen suhteen ei seura tai joukkue kuitenkaan myönnä maksuvapautuksia, mikäli harrastaja ei omasta tai perheen tahdosta osallistu toimintaan. Mikäli vähintään neljän viikon poissaolojakso perustuu lääkärin tai terveysviranomaisen määräykseen, on pelaaja oikeutettu maksuhyvityksiin.

Hyvinkään kaupungin ohjeistamana seura keskeyttää määräajaksi 8.-31.3.2021 2007- ja aiemmin syntyneiden organisoidun lähiharjoitteluun ja joukkueet siirtyvät etäohjattuun omatoimiharjoitteluun. Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnan keskeytys jatkuu näillä näkymin 28.4.2021 saakka.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Keusoten, Hyvinkään kaupungin ja Aluehallintoviraston antamia määräaikaisia ohjeita ja määräyksiä:

Yleisiä ohjeita toimintaan osallistumiseen

 • Seuran järjestämään toimintaan EI TULE OSALLISTUA, mikäli harrastajalla tai toimihenkilöllä on pieniäkään koronanegatiiviseksi toteamattomia sairauden oireita.
  • Harrastajan tai toimihenkilön ei suositella osallistuvan toimintaan, mikäli henkilön perheenjäsenellä on koronanegatiiviseksi toteamattomia sairauden oireita, ellei terveysviranomaisilta saatu ohjeistus toisin mahdollista
 • 12 vuotta täyttäneiden, sekä sitä vanhempien tulee käyttää toimintaan matkustaessa, sekä siihen osallistuessaan kasvomaskia, mikäli sen oikeaoppinen käyttö on mahdollista
 • Jokainen perhe ja täysi-ikäinen yksilö päättävät itse toimintaan osallistumisesta
 • Lähikontaktien välttäminen harjoituksiin ja otteluihin kulkemisessa on myös välttämätöntä. Saapumista suositellaan toteutettavaksi jalan, pyörällä, oman perheen kyydillä ja muilla tavoin, ettei perhekunnan ulkopuolisten kanssa synny lähikontakteja.


Ohjeet ja määräykset Hyvinkään Palloseuran toimintaan toistaiseksi

Ohjeet ja määräykset sitovat kaikkia seuran edustusjoukkueita, aikuisjoukkueita, ikäkausijoukkueita, sekä lasten ja aikuisten matalan kynnyksen harrasteryhmiä.

Niiltä osin, kun ohjeistuksessa ei ole erikseen mainittu, noudatetaan edelleen seuran yleistä koronaohjeistusta, joka löytyy tämän artikkelin lopusta.

Niiltä osin kun seuran yleinen ohjeistus on mahdollisesti ristiriidassa määräaikaisen ohjeistuksen kanssa, noudatetaan aina määräaikaista ohjeistusta.


Maskin käyttö & henkilökohtainen hygienia

 • Kaikkien yli 12 vuotiaiden tulee käyttää maskia aina joukkueen tapahtumien yhteydessä mikäli turvaetäisyyksiä ei pystytä varmistamaan
  • Pois lukien urheilutilanne, jolloin maskia ei tarvitse käyttää
  • Valmentajien käytettävä kasvomaskia aina, kun sen oikeaoppinen käyttö on mahdollista, eikä maskin käytölle ole terveydellisiä esteitä
  • Alle kahden metrin turvavälin päähän valmennettavista ei saa mennä ilman kasvomaskia
  • Maskia pyritään käyttämään koko harjoitusten ajan, tarvittaessa on varattava useampi maski mukaan. Seuran toimistolta saa sen ollessa auki kertakäyttöisä maskeja
 • Jokaisen harjoitukseen osallistujan, sekä katsojen tulee huolehtia henkilökohtaisesta käsi- ja yskimis-/aivastamishygieniastaan
  • Kädet tulee pestä huolellisesti ennen harjoituksiin tuloa jo kotona
  • Käsiä on desinfioitava säännöllisesti tai on käytettävä hanskoja

Villa Park oy on määrännyt kaikille kenttäalueella (aitojen rajaama alue tekonurmen ympärillä) oleskeleville yläkouluikäisille ja vanhemmille maskinkäyttövelvollisuuden (pois lukien urheilutilanne). Ilman maskia ei (yläkouluikäisten ja vanhempien) kenttäalueella tule oleskella. Maskinkäyttövelvollisuus koskee myös harjoituksiin saapuvia ja poistuvia henkilöitä, myös urheilijoita.

Matkustaessa harjoituksiin tulee välttää lähikontaktia oman perheen ulkopuolisiin henkilöihin, eli matkustamista suositellaan autossa vain omassa perhepiirissä tai esimerkiksi jalan tai polkupyörällä.


Harjoittelu ja harrastustoiminta

 • Seuran ryhmät harjoittelevat ainoastaan ulkotiloissa, ensisijaisen harjoittelupaikkana Villa Park
 • Harjoitusryhmän maksimikoko on ulkotiloissa 50 henkilöä sisältäen pelaajat & valmentajat (Aluehallintovirasto)
 • Joukkueen toimihenkilöiden on pystyttävä jokaisessa harjoituksessa määrittelemään, missä ryhmässä kukin osallistuja on toiminut, eli kenen kanssa kukin yksilö on ollut lähikontaktissa
 • Osallistujista pidetään kirjaa ja osallistuminen perustuu ennakkoilmoittautumiseen
 • Harjoittelussa suositaan pienryhmäharjoittelua (n.10 henkilöä)
  • Villa Parkin puolikkaalla jalkapallokentällä voi harjoitella samanaikaisesti korkeintaan viisi max. 10 hengen pienryhmää
  • Pienryhmien tarpeetonta kohtaamista tulee välttää
 • Harjoituksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota lähikontaktien tosiasialliseen välttämiseen
  • Lähikontaktilla tarkoitetaan fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan (Aluehallintovirasto)
 • Kaikkea ei-välttämätöntä fyysistä kontaktia tulee korostetusti välttää
  • Esimerkiksi ohjeiden jakamisen, harjoitteissa jonottaminen ja harjoituksiin saapumisen hetket tulee huomioida erityisen tarkasti
  • Joukkueet eivät pidä taktiikkapalavereita tai muita kokoontumisia, ohjeistus kentällä toteutetaan pienryhmissä turvavälit huomioiden
 • Joukkueet eivät pelaa otteluita tai osallistu turnauksiin
 • Valmentajia suositellaan ja tuetaan toteuttamaan harjoittelua luovia vaihtoehtoisia tapoja, kuten etäyhteyksiä ja yksilö- ja pariharjoitteita hyödyntäen
 • Pukuhuoneita ei käytetä missään tilanteissa

Ohjeistus sitoo kaikkia seuran edustusjoukkueita, aikuisjoukkueita, ikäkausijoukkueita, sekä lasten ja aikuisten harrasteryhmiä.

Ainoastaan seuran toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja johtokunta kokouksissaan voivat määrätä poikkeuksia seuran ohjeisiin ja määräyksiin, siltä osin, kun ne eivät ole viranomaisten määräyksiä.


Henkilökohtainen hygienia seuran ja joukkueiden toiminnassa

 • Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman koton
 • Mikäli toimintaan osallistutaan paljain käsin, on käsihuuhdetta käytettävä AINA ennen harjoitusten alkua, sekä niiden jälkeen
  • Jokaisella joukkueella ja harrasteryhmällä tulee olla käsihuuhdetta huoltovarustuksessaan
 • Jos joutuu yskimään / aivastamaan niin yskitään hihaan tai paidan sisään.
 • Sylkemistä kentällä tulee välttää ja valmentajien tulee puuttua mikäli pelaajat sitä huomaamattaan tekevät.
  • Maalivahdit eivät saa sylkeä hanskoihinsa. Mikäli näin tapahtuu, ei hanskoja saa käyttää harjoituksissa ja pallot tulee desinfioida


Välineet ja varuseet

 • Harjoitusvälineet ovat kunkin harrastajan henkilökohtaisia ja joukkueen harjoitusvälineitä käsittelevät ainoastaan valmentajan huolehtien omasta käsihygieniastaan
  • Harjoitusvälineitä tulee desinfioida säännöllisesti harjoitusten aikana ja jälkeen
 • Jokaisella pelaajalla tulee olla oma, merkitty juomapullo. Toisen juomapullosta ei missään tapauksessa saa juoda.


Villa Parkin erityisohjeet

  • Villa Parkin ison kentän keskialue on varoaluetta, jota ei käytetä harjoitteluun ja jonka sisällä on noudatettava kahden metrin turvaväliä muihin.
  • Lämmittely Kankurin liikuntapuistossa tapahtuu joko oman kenttävuoron aikana kentällä, tai kenttäalueen päädyissä
   • Harjoituksia suunnitellessa tulee tämä alue huomioida ja jättää vapaaksi.
   • Alueella noudatettava turvavälejä ja 10 hengen kokoontumisrajoitusta (ryhmien välillä turvaetäisyydet toteuduttava)
  • Kenttäalueella saa olla ainoastaan joukkueeseen kuuluvia henkilöitä


  Ohjeistus katsojille

  • Villa Parkin ulkotekonurmella vanhemmat seuraavat harjoituksia ensisijaisesti katsomosta
   • Mikäli lapsen tarpeet sen vaativat, voivat aikuiset seurata harjoituksia kenttätasolla reilun turvaetäisyyden päästä kenttäalueen (tekonurmi) ulkoreunoilla, säilyttäen 2 metrin turvaetäisyyden perheeseen kuulumattomiin henkilöihin
  • Kaikkien yläkouluikäisten ja vanhempien katsojien tulee käyttää kasvomaskia kentän aitojen sisäpuolella
  • Muiden seurojen järjestämissä tapahtumissa tulee toimia järjestäjän ohjeiden mukaisesti


  Viestintä ja joukkueiden koronayhteyshenkilö

  • Seuran koronaviestinnästä vastaa seuran toiminnanjohtaja
  • Jokaisessa joukkueessa tulee olla koronayhteyshenkilö, joka on ilmoitettu toiminnanjohtajalle (mikäli ei ilmoitusta, on joukkueenjohtaja oletetusti koronayhteyshenkilö)
  • Jokaisen joukkueen on pidettävä kirjaa joukkueiden tapahtumiin osallistuvista henkilöistä ja koronayhteyshenkilön on oltava tietoinen kirjanpidosta
   • Jokaisen osallistujan nimi ja yhteystiedot (alaikäisiltä myös vanhempien yhteystiedot)
   • Jokaisen harjoitustapahtuman pienryhmien kokoonpanot ja niiden osallistujien yllä mainitut tiedot
  • Mikäli joukkueessa tai harrasteryhmässä todetaan korona-altistuminen on siitä viipymättä ilmoitettava seuran toiminnanjohtajalle ja toimittava terveydenhuollon ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti


  Tapaamiset ja seuran toimisto

  • Tapaamiset ja kokoukset pyritään toteuttamaan etäyhteyksin
   • Seuran toimihenkilöt tukevat joukkueiden toimihenkilöitä etäyhteyksien järjestämisessä
   • Mikäli etäyhteys ei ole mahdollista, järjestetään tapaamiset ensisijaisesti ulkotiloissa
   • Mikäli ulkotiloissa tapaaminen ei ole tarkoituksenmukaista, on sisätiloissa aina käytettävä kasvomaskia
  • Yli kymmenen henkilön kokouksia ei järjestetä sisätiloissa missään tapauksessa
  • Seuran toimistolla asioidessa on käytettävä kasvomaskia
   • Kasvomaskia tulee käyttää toimistolla aina, kun samassa tilassa on kaksi tai useampi henkilö
    • Ohjeistus koskee myös seuran työntekijöitä
  • Seuran työntekijöiden on työskenneltävä etätoimistolla, mikäli se on tehtävien ja etätoimistoympäristön kannalta mahdollista

  Seuran ohjeistusta pyritään päivittämään mahdollisimman pian, mikäli viranomaisten tai Palloliiton ohjeisiin tulee muutoksia.


  Seuran järjestämissä tapahtumissa huomioidaan osallistujien ja katsojien hygieniaturvallisuus

  Seura on laatinut tapahtumiinsa Keusoten tartuntatautien vastaavan lääkärin hyväksymän tartuntatutien torjuntasuunnitelman, jonka voita ladata linkistä alta:

  Tartuntatautien torjuntasuunnitelma ja -ohjeistus_HYPS tapahtumat_2020.pdf

  Ohjeet katsojille:

  • Kaikkien yläkouluikäisten ja vanhempien tulee käyttää kasvomaskia aina harjoituksia ja otteluita seuratessaan
  • Muista hyvä käsihygienia.
   • Pese kädet säännöllisesti ja käytä käsihuuhdetta
  • Muista yskiä oikein.
   • Jos yskit tai aivastat, laita suun eteen kertakäyttönenäliina ja laita se heti käytön jälkeen roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojaa suu kyynärtaipeella. Muista pestä sen jälkeen kädet.
  • Muista turvaväli 1-2 metriä.
   • Seuraa otteluita vain katsomosta tai kenttäalueen ulkoreunoilla
   • Mikäli turvavälien ylläpitäminen ei ole mahdollista, käytä kasvomaskia
  • Älä kättele
  Ohjeiden ristiriitatilanteissa viranomaisohjeet (Valtioneuvosto, Aluehallintavirasto ja THL) menevät aina Palloliiton ja seuran ohjeiden edelle.

  Ristiriitatapauksissa ohjeiden noudattamispätevyys on poikkeuksetta:

  1. Viranomaisten ohjeet ja määräykset
  2. Palloiiton ohjeet ja suositukset
  3. Seuran ohjeet ja suositukset


  Toiminta henkilön sairastuessa tai epäillessä koronatartuntaa

  Mikäli henkilöllä on pieniäkin hengitystiesairauden tai vatsataudin oireita, on henkilön toimittava THL:n ohjeiden mukaisesti.


  Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia.

  Jos joukkueeseen suunnataan terveydenhuoltoviranomaisten taholta sellaisia toimia, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa joukkueen pelaamiseen, on seuran yhteyshenkilön välittömästi ilmoitettava siitä seuran toiminnanjohtajalle.

  Joukkueeseen suunnatusta terveysviranomaisen toimenpiteestä ilmoitettava kilpailunjärjestäjälle.

  Tartuntaepälytilanteissa toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaan ja muihin toimenpiteisiin ryhdytään terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti ja niiden perusteella.


     
  Lisää uutisia
  Hyvinkään Palloseura ry
  «  Huhtikuu   »
  Kategoriat