Koronavirusepidemian huomioiminen seuran toiminnassa
29.5.2020 14:12 Uutiset / Pääsivusto

Seuran ja sen joukkueiden toiminnassa toimitaan vastuullisesti tartuntatauteja torjuen

Päivitetty 9.9.2021 klo 13:00

Hyvinkään Palloseuran harjoittelussa ja ottelutapahtumissa noudatetaan toistaiseksi seuraavaa ohjeistusta:

Toiminnan lähtökohtana on, että jokainen ja harrastaja päättää itse, osallistuuko harrastustoimintaan.

Toimintamaksujen suhteen ei seura tai joukkue kuitenkaan myönnä maksuvapautuksia, mikäli harrastaja ei omasta tai perheen tahdosta osallistu toimintaan. Mikäli vähintään neljän viikon poissaolojakso perustuu lääkärin tai terveysviranomaisen määräykseen, on pelaaja oikeutettu maksuhyvityksiin.

Hyvinkään Palloseura suosittelee kaikille niihin oiketetuille koronarokotteiden ottamista.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Keusoten, Hyvinkään kaupungin ja Aluehallintoviraston antamia ohjeita ja määräyksiä:

Yleisiä ohjeita toimintaan osallistumiseen

 • Seuran järjestämään toimintaan EI TULE OSALLISTUA, mikäli harrastajalla tai toimihenkilöllä on pieniäkään koronanegatiiviseksi toteamattomia sairauden oireita.
  • Harrastajan tai toimihenkilön ei suositella osallistuvan toimintaan, mikäli perheenjäsenellä epäillään koronavirustartuntaa tai on tieto altistumisesta, eikä negatiivista koronatestitulosta ole saatu
 • Jokainen perhe ja täysi-ikäinen yksilö päättävät itse toimintaan osallistumisesta
 • Lähikontaktien välttäminen harjoituksiin ja otteluihin kulkemisessa on myös suositeltavaa. Saapumista suositellaan toteutettavaksi jalan, pyörällä, oman perheen kyydillä ja muilla tavoin, ettei perhekunnan ulkopuolisten kanssa synny lähikontakteja.


Ohjeet ja määräykset Hyvinkään Palloseuran toimintaan toistaiseksi

Ohjeet ja määräykset sitovat kaikkia seuran edustusjoukkueita, aikuisjoukkueita, ikäkausijoukkueita, sekä lasten ja aikuisten matalan kynnyksen harrasteryhmiä.

Niiltä osin, kun ohjeistuksessa ei ole erikseen mainittu, noudatetaan edelleen seuran yleistä koronaohjeistusta, joka löytyy täästä artikkelista.

Niiltä osin kun seuran yleinen ohjeistus on mahdollisesti ristiriidassa määräaikaisen ohjeistuksen kanssa, noudatetaan aina määräaikaista ohjeistusta.


Maskin käyttö & henkilökohtainen hygienia

 • Kaikkien yli 12 vuotiaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia joukkueen tapahtumien yhteydessä mikäli turvaetäisyyksiä ei pystytä varmistamaan
  • Pois lukien urheilutilanne, jolloin maskia ei tarvitse käyttää
  • Alle kahden metrin turvavälin päähän valmennettavista ei suositella menevän ilman kasvomaskia
  • Pukuhuoneessa ja muissa sisätiloissa maskin käyttöä suositellaan erittäin vahvasti
 • Jokaisen harjoitukseen osallistujan, sekä katsojen tulee huolehtia henkilökohtaisesta käsi- ja yskimis-/aivastamishygieniastaan
  • Kädet tulee pestä huolellisesti ennen harjoituksiin tuloa jo kotona
  • Käsiä on desinfioitava säännöllisesti tai on käytettävä hanskoja

Matkustaessa harjoituksiin tulee välttää lähikontaktia oman perheen ulkopuolisiin henkilöihin, eli matkustamista suositellaan autossa vain omassa perhepiirissä tai esimerkiksi jalan tai polkupyörällä.


Harjoittelu ja harrastustoiminta

 • Joukkueen toimihenkilöiden on pystyttävä jokaisessa harjoituksessa määrittelemään, missä ryhmässä kukin osallistuja on toiminut, eli kenen kanssa kukin yksilö on ollut lähikontaktissa
 • Osallistujista pidetään kirjaa ja osallistuminen perustuu ennakkoilmoittautumiseen
 • Harjoituksissa tulee kiinnittää huomiota lähikontaktien tosiasialliseen välttämiseen
  • Lähikontaktilla tarkoitetaan fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan (Aluehallintovirasto)
  • Kaikkea ei-välttämätöntä fyysistä kontaktia tulee välttää
 • Pukuhuoneita käyttäessä tulee kaikkien yli 12-vuotiaiden käyttää kasvomaskia sisätiloissa

Ohjeistus sitoo kaikkia seuran edustusjoukkueita, aikuisjoukkueita, ikäkausijoukkueita, sekä lasten ja aikuisten harrasteryhmiä.

Ainoastaan seuran toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja johtokunta kokouksissaan voivat määrätä poikkeuksia seuran ohjeisiin ja määräyksiin, siltä osin, kun ne eivät ole viranomaisten määräyksiä.

Ottelut ja turnaukset

Joukkueet voivat pelata sarjaotteluita ja järjestää harjoitusotteluita. Harjoitusotteluita pelatessa on kuitenkin syytä huomioida vierasjoukkueen tai, matkustaessa, kohdekaupungin ja -alueen vallitseva koronatilanne.

Kotiotteluita koskee seuraava ohjeistus:

 • Ottelutapahtumissa on mahdollistettava tapahtumien seuraaminen turvavälit huomioiden. Tarvittaessa yleisömäärää on pystyttävä rajoittamaan.
 • Vierasjoukkuetta tulee tiedottaa seuran koronaohjeista etukäteen. Joukkueet vastaavat itse vierasjoukkueen titeodttamisesta ennen ottelua.
 • Vierasotteluissa joukkueemme noudattavat kotijoukkueen antamia ohjeita


Henkilökohtainen hygienia seuran ja joukkueiden toiminnassa

 • Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona
 • Mikäli toimintaan osallistutaan paljain käsin, on käsihuuhdetta käytettävä AINA ennen harjoitusten alkua, sekä niiden jälkeen
  • Jokaisella joukkueella ja harrasteryhmällä tulee olla käsihuuhdetta huoltovarustuksessaan
 • Jos joutuu yskimään / aivastamaan niin yskitään hihaan tai paidan sisään.
 • Sylkemistä kentällä tulee välttää ja valmentajien tulee puuttua mikäli pelaajat sitä huomaamattaan tekevät.
  • Maalivahdit eivät saa sylkeä hanskoihinsa. Mikäli näin tapahtuu, ei hanskoja saa käyttää harjoituksissa ja pallot tulee desinfioida


Välineet ja varuseet

 • Harjoitusvälineet ovat kunkin harrastajan henkilökohtaisia ja joukkueen harjoitusvälineitä käsittelevät ainoastaan valmentajan huolehtien omasta käsihygieniastaan
  • Harjoitusvälineitä tulee desinfioida säännöllisesti vähintään harjoitusten välillä
 • Jokaisella pelaajalla tulee olla oma, merkitty juomapullo. Toisen juomapullosta ei missään tapauksessa saa juoda.


Villa Parkin erityisohjeet

 • Lämmittely Kankurin liikuntapuistossa tapahtuu joko oman kenttävuoron aikana kentällä, tai kenttäalueen ulkopuolella
 • Kenttäalueella saa olla ainoastaan joukkueeseen kuuluvia henkilöitä


Viestintä ja joukkueiden koronayhteyshenkilö

 • Seuran koronaviestinnästä vastaa seuran toiminnanjohtaja
 • Jokaisessa joukkueessa tulee olla koronayhteyshenkilö, joka on ilmoitettu toiminnanjohtajalle (mikäli ei ilmoitusta, on joukkueenjohtaja oletetusti koronayhteyshenkilö)
 • Jokaisen joukkueen on pidettävä kirjaa joukkueiden tapahtumiin osallistuvista henkilöistä ja koronayhteyshenkilön on oltava tietoinen kirjanpidosta
  • Jokaisen osallistujan nimi ja yhteystiedot (alaikäisiltä myös vanhempien yhteystiedot)
  • Jokaisen harjoitustapahtuman pienryhmien kokoonpanot ja niiden osallistujien yllä mainitut tiedot
 • Mikäli joukkueessa tai harrasteryhmässä todetaan korona-altistuminen on siitä viipymättä ilmoitettava seuran toiminnanjohtajalle ja toimittava terveydenhuollon ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti


Tapaamiset ja seuran toimisto

 • Tapaamiset ja kokoukset pyritään toteuttamaan etäyhteyksin, ellei kokoontuminen paikan päällä ole tapahtuman luonteen kannalta välttämätöntä
  • Seuran toimihenkilöt tukevat joukkueiden toimihenkilöitä etäyhteyksien järjestämisessä
  • Mikäli etäyhteys ei ole mahdollista, järjestetään tapaamiset ensisijaisesti ulkotiloissa
 • Kaikissa kokoontumisissa tulee aina noudattaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja hygieniohjeita mm. maskin käytöstä
 • Seuran työntekijöiden on työskenneltävä etätoimistolla, mikäli se on tehtävien ja etätoimistoympäristön kannalta mahdollista

Seuran ohjeistusta pyritään päivittämään mahdollisimman pian, mikäli viranomaisten tai Palloliiton ohjeisiin tulee muutoksia.

Seuran järjestämissä tapahtumissa huomioidaan osallistujien ja katsojien hygieniaturvallisuus

Seura on laatinut tapahtumiinsa Keusoten tartuntatautien vastaavan lääkärin hyväksymän tartuntatutien torjuntasuunnitelman, jonka voita ladata linkistä alta:

Tartuntatautien torjuntasuunnitelma ja -ohjeistus_HYPS tapahtumat_2020.pdf

Tapahtumien järjstäjä vastaa, että kullakin katsojalla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit. Hyvinkään Palloseuran tapahtumissa tämä toteutetaan avaamalla yleisölle mahdollisimman laaja alue, josta otteluita pystyy seuraamaan.

Otteluita ja harjoituksia voi seurata Kankurin liikuntapuistossa joko katsomosta tai kenttäalueiden reunoilta. Kenttäalueelle (ison kentän viivojen sisään) meneminen on kiellettyä, sillä kenttäalue on tarkoitettu ainoastaan harrastajille ja joukkueiden toimihenkilöille.

Ohjeet katsojille:

 • Muista hyvä käsihygienia.
  • Pese kädet säännöllisesti ja käytä käsihuuhdettaSuosittelemme kasvomaskin käyttöä
 • Muista yskiä oikein.
  • Jos yskit tai aivastat, laita suun eteen kertakäyttönenäliina ja laita se heti käytön jälkeen roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojaa suu kyynärtaipeella. Muista pestä sen jälkeen kädet.
 • Muista turvaväli 2 metriä.
  • Seuraa otteluita vain katsomosta tai kenttäalueen ulkopuolella
  • Mikäli turvavälien ylläpitäminen ei ole mahdollista, käytä kasvomaskia
 • Älä kättele

Ohjeiden ristiriitatilanteissa viranomaisohjeet (Valtioneuvosto, Aluehallintavirasto ja THL) menevät aina Palloliiton ja seuran ohjeiden edelle.

Ristiriitatapauksissa ohjeiden noudattamispätevyys on poikkeuksetta:

 1. Viranomaisten ohjeet ja määräykset
 2. Palloiiton ohjeet ja suositukset
 3. Seuran ohjeet ja suositukset


Toiminta henkilön sairastuessa tai epäillessä koronatartuntaa

Mikäli henkilöllä on pieniäkin hengitystiesairauden tai vatsataudin oireita, on henkilön toimittava THL:n ohjeiden mukaisesti.

Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia.

Jos joukkueeseen suunnataan terveydenhuoltoviranomaisten taholta sellaisia toimia, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa joukkueen pelaamiseen, on joukkueen yhteyshenkilön tai sairastuneen pelaajan/pelaajan huoltajan välittömästi ilmoitettava siitä seuran toiminnanjohtajalle.

Joukkueeseen suunnatusta terveysviranomaisen toimenpiteestä on ilmoitettava kilpailunjärjestäjälle.

Tartuntaepälytilanteissa toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaan ja muihin toimenpiteisiin ryhdytään terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti ja niiden perusteella.


   
Lisää uutisia
Hyvinkään Palloseura ry
«  Syyskuu   »
Kategoriat