Seuran koronaohjeistusta päivitetty

Toiminnan lähtökohtana on, että jokainen ja harrastaja päättää itse, osallistuuko harrastustoimintaan.

Toimintamaksujen suhteen ei seura tai joukkue kuitenkaan myönnä maksuvapautuksia, mikäli harrastaja ei omasta tai perheen tahdosta osallistu toimintaan. Mikäli poissaolo perustuu lääkärinmääräykseen, on pelaaja oikeutettu talousohjesäännön mukaisesti maksuhyvityksiin.

Hyvinkään Palloseura suosittelee kaikille niihin oikeutetuille koronarokotteiden ottamista.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme valtionhallinnon, Keusoten, Hyvinkään kaupungin ja Aluehallintoviraston antamia ohjeita ja määräyksiä.

Ohjeet ja määräykset sitovat kaikkia seuran edustusjoukkueita, aikuisjoukkueita, ikäkausijoukkueita, sekä lasten ja aikuisten matalan kynnyksen harrasteryhmiä.

Niiltä osin, kun ohjeistuksessa ei ole erikseen mainittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yleisiä suosituksia ja rajoituksia.

Siltä osin jos yleiset viranomaismääräykset ovat ristiriidassa seuran ohjeiden kanssa, noudatetaan AINA yleisiä viranomaismääräyksiä.

Yleistä toimintaan osallistumisesta

 • Seuran järjestämään toimintaan EI TULE OSALLISTUA, mikäli harrastajalla tai toimihenkilöllä on pieniäkään koronanegatiiviseksi toteamattomia sairauden oireita.
  • Harrastajan tai toimihenkilön ei suositella osallistuvan toimintaan, mikäli perheenjäsenellä epäillään koronavirustartuntaa tai on tieto altistumisesta, eikä negatiivista koronatestitulosta ole saatu
 • Lähikontaktien välttäminen harjoituksiin ja otteluihin kulkemisessa on suositeltavaa.
  • Saapumista suositellaan toteutettavaksi jalan, pyörällä, oman perheen kyydillä ja muilla tavoin, ettei perhekunnan ulkopuolisten kanssa synny lähikontakteja.
 • Kaikissa sisätiloissa on kaikilla 12-vuotiailla tai vanhemmilla voimassa vahva maskisuositus
  • Maskisuositus ei koske urheilu- ja valmennustilannetta
  • Suositus on voimassa myös joukkueen matkustaessa pelaamaan tai harjoittelemaan Hyvinkään ulkopuolelle
 • Harjoittelussa vältetään tarpeetonta lähikontaktia
  • Pelinomainen harjoittelu on mahdollista vailla rajoitteita
 • Ikäkausijoukkueiden toiminnassa pukuhuoneisiin ja muihin joukkueen käyttämiin sisätiloihin voivat mennä ainoastaan joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt
 • Kokouksia ja tapaamisia suositellaan järjestettävän etäyhteyksin tai ulkotiloissa

Wanhan Areenan erityisohjeet

Wanhan Areenan sisähallissa noudatetaan yllä mainittujen lisäksi tai ne kumoten seuraavia halliyhtiön hallituksen päätökseen perustuvia ohjeita.

 • Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona tai hallin wc-tiloissa
 • Kaikkien 12-vuotiaiden ja vanhempien on käytettävä maskia aina hallin sisätiloissa
  • Maskipakko ei koske urheilu- ja valmennustilannetta. Valmennustilanteessa huomioidaan lähikontaktien välttäminen ohjeistaessa.
 • Saattajien tulee lähtökohtaisesti poistua hallista lapsen harjoitusten ajaksi
  • Mikäli lapsen tarpeet niin vaativat, voi yksi aikuinen lasta kohden jäädä seuraamaan harjoituksia hallin urheilualueiden (vihreä/punainen alue) ulkopuolelta.
  • Katsojien on käytettävä istumapaikkoja (laatikoiden päällä) sekä huomioitava turvavälit.
 • Kokoontuminen harjoitustapahtumiin tulee tapahtua aina ryhmäkohtaisesti sovitussa paikassa, joko pukuhuoneissa tai kentän laidalla.
  • Kokoontuessa on huomioitava aina tila myös poistuvalle/saapuvalle ryhmälle turvavälit huomioiden

Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Merkittävistä muutoksista viestitään erikseen.

Lisätiedot:

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
040 485 5622
janne.bruun@hyps.fi