Seurakäsikirja


Johdanto

Hyvinkään Palloseura on vuonna 1947 perustettu jalkapalloseura, joka tarjoaa Hyvinkäällä jäsenistölleen jalkapalloon liittyvää kilpailu- ja harrastetoimintaa.

Seurassamme on yli tuhat harrastajaa ja olemme yksi Olympiakomitean Tähtiseuroista. Palloliiton laatuseurajärjestelmässä olemme tasolla 2.

Olemme 30 suurimman jalkapalloseuran joukossa ja Hyvinkään suurin urheiluseura.

Jäsenmäärältään suuressa seurassa on mukana monia erilaisissa tehtävissä toimivia henkilöitä. Tämä Seurakäsikirja on laadittu näiden kaikkien arvokasta työtä tekevien, sekä yleisesti jäsenistömme avuksi.

Tämän käsikirjan tarkoituksena on antaa suuntaviivat ja pelisäännöt kaikille HyPSin toiminnassa mukana oleville pelaajille, toimihenkilöille ja junioripelaajien vanhemmille.

Näiden yhteisten ohjeiden tavoitteena on selkiyttää HyPSin toimintatapoja ja auttaa jokaista toiminnassa mukana olevaa toimimaan hypsiläisen jalkapallokulttuurin edistämiseksi.

Toivottavasti saat tämän dokumentin myötä hyvän kokonaiskuvan hypsiläisyydestä ja sen perusteista ja tulet mukaan yhteistyöhön kehittämään seuran toimintaa kohti entistä parempaa tulevaisuutta.

Meille tärkeää on jatkuva kehittyminen. Mikäli koet tässä seurakäsikirjassa tai muussa toiminnassamme kehitystarpeita, ole rohkeasti yhteydessä seuramme henkilöstöön.

Hienoa, että olen mukana seuramme toiminnassa! Seuran toiminta perustuu jäsenistön palvelemiseen ja ylintä päätösvaltaa kantaa jäsenistö.

Seuran toimijat ovat mukana ennen kaikkea teitä varten.

Hyvinkään Palloseuran arvot

 

Hyvinkään Palloseuran jokapäiväistä toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Suvaitsevaisuus

Meidän seuraamme jokainen on tervetullut.

Meillä harrastaminen on mahdollista niin tavoitteellisesti, kilpailullisesti, kuin harrastemielessäkin. Motiivien muuttuessa, tarjoamme aina mahdollisuuden siirtyä toisenlaiseen toimintaan seuramme sisällä.

Jalkapallo on globaali laji, universaali ”kieli”. Tuemme erilaisista taustoista tulevien harrastajien sopeutumista uuteen ympäristöön.

Meillä jokainen saa olla oma itsensä, syntyperään, elämänkatsomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sosioekonomiseen tilanteeseen katsomatta.

Meillä kaikilla on samat säännöt.

Vastuullisuus

Meidän seurassamme jokainen tiedostaa ja kantaa vastuunsa.

Ymmärrämme vastuumme lasten ja nuorten liikuttajana ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Edesautamme kannustavaa ja huolehtivaa ilmapiiriä, jossa jokaisen on hyvä olla.

Ymmärrämme vastuumme hyvinkääläisenä urheilijoiden kehittäjänä. Kehitämme toimintaamme, jotta jokaisella hyvinkääläislapsella olisi mahdollisuus tavoitella jalkapallounelmiaan.

Ymmärrämme vastuumme toimijoistamme. Huolehdimme heidän osaamisensa kehittämisestä ja työssä sekä tehtävissä tukemisesta. Olemme yhtä vahvoja, kuin tekijämme.

Kannamme vastuumme ympäristöstä ja yhteisöstämme. Toimimme ekologisesti ja eettisesti yhteiskunnan normien ja lainsäädännön mukaisesti ja pyrimme valinnoillamme tukemaan kestävää kehitystä.

Avoimuus

Meidän seurassamme jokaisella on oikeus tietää ja kysyä.

Päätöksentekomme on avointa ja osallistavaa, ja olemme aina valmiita perustelemaan, myös kyseenalaistamaan, toimintamme.

Keräämme palautetta ja arvostamme eriäviä, rakentavia mielipiteitä. Ratkaisemme asiat asioina, emmekä pahastu vaikeidenkaan asioiden perustellusta esille tuomisesta.

Arvostamme tosiamme, emmekä mustamaalaa yksilöiden, joukkueiden, luottamuselinten tai seuran toimintaa.

Yhteistyö mahdollistuu parhaiten siten, että asioista tiedotetaan asianmukaisesti ja riittävän ajoissa. Kuitenkaan avoimuus ei saa aiheuttaa kenellekään yksilölle vahinkoa. Vuorovaikutus seuran toimijoiden välillä on avoimuuden kannalta korvaamatonta.

Hypsiläisyys

Arvomme muodostavat hypsiläisyyden identiteetin.

Hypsiläisyyteen kuuluu itsensä ja yhteisön arvostaminen, jossa jokainen toimii arvojen mukaisesti.

Meillä ei kiusata, satuteta, eikä mustamaalata toista tai toimintaa.

Hoidamme ristiriidat ensisijaisesti asianomaisten kanssa sisäisesti, emmekä revittele niitä julkisuudessa tai juorua niistä muualla.

Hypsiläisyys on ylpeyttä omasta seurasta ja arvostusta jokaista toimijaa kohtaan.

Hypsiläisyyttä voi ilmentää kukin tavallaan ja jokainen seuraa kunnioittava tapa on oikea. Hypsiläisyys on ennen kaikkea toiminta tapa, joillekin se voi olla myös elämäntapa.

Slogan (tunnuslause)


Hyvinkään Palloseuran asenne ja toimintatapa on tiivistetty sloganiin VOIMA. TAHTO. SYDÄN.

”VOIMA.” kuvaa seuran toiminnan suunnitelmallisuutta, mikä antaa meille voimaa saavuttaa asettamamme tavoitteet. Toisaalta kaikki toimijamme, harrastajat, vapaaehtoiset ja henkilökunta, ovat voimavaramme tavoitteidemme saavuttamisessa.

”TAHTO.” kuvaa seuran päättäväisyyttä kehittyä ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Meille haasteet ovat korkeintaan hidasteita, eivät missään nimessä esteitä. Tahdomme kehittyä, tahdomme voittaa ja tahdomme vaikuttaa.

”SYDÄN.” kuvaa seuramme solidaarisuutta, vastuullisuutta ja välittämistä. Meille kaikki ovat tervetulleita ja haluamme pitää kaikki mukana. Toimimme avoimesti jäsenistöstämme välittäen.

HyPSin toiminnan tarkoitus, visio, missio ja strategia

Toimintamme ytimessä on jalkapallo.

Jalkapallo on meille väline liikuttaa, yhdistää ja vaikuttaa. Jalkapallo yhdistää seuramme parissa toimijoita. Jalkapallo antaa syyn haaveilla, iloita ja joskus pettyäkin.

Seurassamme voi harrastaa myös muussa roolissa, kuin pelaajana. Jokainen harrastaja on meille tärkeä.

Olemme jalkapalloyhteisö, jonka toiminta perustuu jäsenistömme, meidän kaikkien, tarpeisiimme. Kuuntelemme jäsenistömme toiveita sekä tarpeita ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa seuramme toimintaan.

Meidän joukkoomme mahtuu jokainen uusi harrastaja.

Seura olemme me. HyPS on meidän jalkapalloseuramme.

Hyvinkään Palloseuran toimintakulttuuri

HyPS on iso kokonaisuus, jossa on useita erilaisia, erilaisilla tavoitteilla toimivia joukkueita ja harrasteryhmiä. Kaikkia näitä yhdistää kuitenkin kuuluminen Hyvinkään Palloseuraan.

Tämän vuoksi joukkueidemme päätöksentekoa ja niiden perusteita ohjaa viime kädessä seurakokonaisuus.

Seurassamme on sitouduttu toimintamalliin, minkä tavoitteena on mahdollistaa jokaisen toiminnassa mukana olevan ja toimintaan mukaan tulevan pelaajan jalkapallon harrastaminen Hyvinkäällä lapsuusiästä aikuiseksi saakka.

Jalkapallon harrastaminen seurassamme koostuu kolmesta harrastajapolusta; harrastepolku (Valkoinen), aktiiviharrastajapolku (Punainen) ja huippu-urheilupolku (Sininen). Toimintaa aletaan eriyttämään näille kolmelle polulle 10-vuotiaasta alkaen, mihin saakka lapset kulkevat yhtäläisen polun harrastukseen Euroliigan ja ikäkausitoiminnan kautta.

Seurassamme harrastaa voi myös muutoin kuin pelaamalla ja erilaisia vapaaehtoistehtäviä löytyy erittäin monipuolisesti.

Seuramme tarjoaa myös mahdollisuuden osa-aikaiseen, tuntiperusteiseen tai täysipäiväiseen työntekoon.

Seuramme ikäkausijoukkueiden (Punainen ja Sininen -linja) toimintaperiaate perustuu seuramme valmennuslinjaan.

Seuran organisaatio ja toiminta

Seuran vuosittaiset kokoukset

Hyvinkään Palloseuran ylimpänä päättävänä elimenä toimii vuosikokous. Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään vuosittain keväällä (tammi-maaliskuussa) ja syksyllä (elo–lokakuu).

Vuosikokouksiin ovat kaikki seuran jäsenet tervetulleita ja jokaisella jäsenellä on äänioikeus. Alaikäisen jäsenen äänioikeutta käyttää hänen laillinen huoltajansa.

Yksi henkilö voi käyttää vain yhden henkilön ääntä.

Syyskokouksessa käsiteltäviä asioita
 • päätetään tulevan vuoden jäsen- ja toimintamaksut
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen vuosi, kaksivuotinen kausi)
 • valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uudet jäsenet (puolet jäsenistä vuosittain erovuorossa, kaksivuotinen kausi)
 • päätetään tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
Kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita
 • päätetään päättyneen toimintavuoden tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
 • päätetään päättyneen toimintavuoden toimintakertomuksen hyväksymisestä
Johtokunta

Vuosikokouksen valitsema johtokunta toteuttaa vuosikokouksen hyväksymiä linjauksia.

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin tai harvemmin.

Johtokunnan työskentelyä johtaa seuran puheenjohtaja, jonka syyskokous valitsee kahden vuoden välein.

Johtokuntaan kuuluu lisäksi 4-6 johtokunnan jäsentä, joiden joukosta johtokunta valitsee vuosittain varapuheenjohtajan.

Johtokunta vastaa strategiasta, jäsenistöstä, henkilöstöstä ja taloudesta.

Johtokunnan jäsenet toimivat omalla vastuualueellaan seuran kehitystyössä. Vastuualueet määritellään johtokuntakauden alussa vuodeksi kerrallaan.

Seuran henkilöstö

Seurassa toimii kuusi täysipäiväistä ja 15-20 osa-aikaista palkkioperusteista toimijaa.

Edellä mainittujen lisäksi seurassa toimii kausiluontoisesti useita tuntiperusteisia ohjaajia, kioskityöntekijöitä ja pelinohjaajia.

Palkatun ja palkkiollisen henkilöstön lisäksi seurassa toimii viikoittain yli 140 vapaaehtoista, joiden määrä tapahtumissa monikertaistuu.

Seuran keskeisimpien toimijoiden yhteystiedot löytyvät seuran verkkosivuilta.

Toiminnanjohtaja

Seuran henkilöstöä ja jokapäiväistä toimintaa johtaa toiminnanjohtaja.

Toiminnanjohtajan keskeisimmät vastuualueet:

 • Talous
 • Viestinä, markkinointi & myynti
 • Palveluiden tuotteistaminen
 • Henkilöstöasiat
Valmennuspäällikkö

Valmennuspäällikkö vastaa seuran valmennuslinjasta ja toimii vastuuvalmentajien lähiesimiehenä.

Valmennuspäällikön keskeisimmät vastuualueet:

 • Valmennuslinja
 • Pelaajakehitys
 • TASO- ja Pelipaikka-pääkäyttäjä
 • Kenttä- ja harjoitusvuorot
Juniorivalmennuspäällikkö

Juniorivalmennuspäällikkö vastaa seuran U6-U9 ikäluokista ja toimii joukkueiden vastuuvalmentajien lähiesimiehenä.

Juniorivalmennuspäällikön keskeisimmät vastuualueet:

 • Pelaajakehitys U6-U9
 • Euroliiga
 • Koulu- ja päiväkotiyhteistyö
Fysiikkavalmentaja/seuravalmentaja

Seuran fysiikkavalmentaja vastaa seuran fysiikkavalmennuksen suunnittelusta ja johtamisesta sekä kouluttaa seuran valmentajien osaamista ja ymmärrystä fysiikkavalmennuksesta.

Seuravalmentajat

Seuravalmentajien vastuulla on erikseen määrättyjen joukkueiden vastuuvalmennus ja oto-valmentajien tuki.

Seuravalmentajien keskeisimmät vastuualueet:

 • Joukkueiden vastuuvalmennus
 • Joukkueiden kausisunnitelmat
 • Seuran valmennuslinja jalkauttaminen
Toimintaan liittyminen

Seuran matalankynnyksen toimintoihin ilmoittaudutaan määräaikaisen ilmoittautumisen kautta, mistä uutisoidaan seuran verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja muissa medioissa.

Ikäkausitoimintaan voi liittyä ympärivuotisesti. Kaikissa ikäkausijoukkueissa on aina mahdollisuus kahden viikon maksuttomaan kokeilujaksoon.

Kokeilujaksolle voi liittyä joko sopimalla asiasta ko. ikäkausijoukkueen joukkueenjohtajan kanssa, tai täyttämällä lomakkeen seuran myClub-palvelussa, minkä jälkeen ko. ikäkausijoukkueen joukkueenjohtaja on yhteydessä kokeilijaan tai hänen vanhempiinsa kokeilujaksosta sopiakseen.

Alle 10-vuotiaat liittyvät uusina lajin aloittajina suoraan ikäkausijoukkueeseen, mutta 10 vuotta täyttäneille suosittelemme harkitsemaan aloittamista seuran Nuorten Harrastefutiksesta, missä on mukana myös muita vasta-alkajia.

Aiemmin jalkapalloa pelanneet voivat liittyä toimintaan suoraan ikäkausijoukkueeseen, missä heidät sijoitetaan taitotasoon sopivaan harjoitus- ja peliryhmiin.

Harrastamisen maksut

Harrastustoiminnan kulut muodostuvat sekä pelaajan joukkueen tai ryhmän toiminnan kustannusten, sekä seuran hallinnon kustannusten perusteella.

Marraskuun 2021 alusta alkaen ikäkausijoukkueissa sekä harrastajan oman joukkueen, että seuran kustannukset laskutetaan kuukausirytmisesti yhdellä toimintamaksulla. Ikäkausipelaajan kuukausimaksu sisältää siis sekä joukkueen, että seuran toimintamaksut.

Joukkueen toimintamaksu perustuu joukkueen toiminnan suoriin kustannuksiin, kuten valmennuksen, harjoitusvuorojen, sarjojen ja turnausten sekä joukkueen varustehankintojen kuluihin.

Lisäksi on mahdollista, että joukkue laskuttaa erikseen jäsenistöltään esim. turnaus-, leiri- ja varustemaksuja.

Seuran toimintamaksu on osa seuran välttämätöntä varainhankintaa, jonka avulla katetaan seuran toiminnan kuluja, kuten toimitila- ja varastovuokria, ulkoisten palveluiden (kuten kirjanpito, verkkosivut, myClub ym.) kustannuksia ja henkilöstön palkkakuluja.

Toimintamaksun maksaminen on edellytyksenä, että jäsen voi osallistua seuran tai sen joukkueiden järjestämään toimintaan.

Kaikilta HyPSin pelaajilta peritään myös seuran jäsenmaksu. Jäsenmaksun maksaneet saavat äänioikeuden seuran kokouksiin, sekä edustaa seuraa ottelutapahtumissa. Jäsenmaksu laskutetaan erillislaskulla tammikuussa tai välittömästi pelaajan liityttyä seuran toimintaan.

Maksujen laskutus tapahtuu seuran toimesta kuukausittain.

Seuran talousohjesääntö määrittelee laskutuksen ja taloussuunnittelut perusteet.

Harrastamisen tukirahasto

Mikäli harrastamisen kustannukset ovat muodostua harrastustoiminnan jatkamisen esteeksi, toimintamaksuihin ja muihin harrastamisen kustannuksiin voi hakea tukea seuran harrastamisen tukirahastosta.

Tukea voidaan myöntää täysimääräisenä ainoastaan seuran jäsenille tai jäsenmaksuihin. Muut kuin seuran jäsenet voivat saada tukea korkeintaan 50% edestä haetun käyttötarkoituksen kustannuksista.

Tukea haetaan täyttämällä sähköinen lomake, mikä löytyy seuran verkkosivuilta.

Palkitseminen ja huomioiminen

Loka-marraskuussa järjestettävässä kauden päättäjäistilaisuudessa jaetaan seuran kaikkien joukkueiden (sekä juniori- että aikuisjoukkueet) palkinnot.

Seura palkitsee jokaisesta ikäkausijoukkueesta joukkueen toimihenkilöiden valitsemana kolme pelaajaa:

VOIMA-pelaaja:
- Joukkue määrittää kriteerit sisäisesti

TAHTO-pelaaja:
- Sitoutumista ja kovaa yrittämistä osoittanut pelaaja

SYDÄN-pelaaja:
- Reilun pelin henkeä ja hyvää joukkuetoveruutta osoittanut pelaaja

Lisäksi seura palkitsee vuosittain vuoden mies-, nais-, poika- ja tyttöpelaajat, vuoden maalivahdin, vuoden poika- ja tyttöjuniorivalmentajan, vuoden joukkueenjohtajan, sekä vuoden vapaaehtoisen.

Lisäksi seuran johtokunta voi päättää erityispalkittavista.

Tilaisuuden ajankohdasta ja paikasta viestitään hyvissä ajoin ennen kauden päätöstä.

Ongelmatilanteet

HyPS on iso seura, jonka toiminnassa on mukana monia ihmisiä. Näin suuressa joukossa tulee aika ajoin eteen ristiriitatilanteita ja näkemyseroja.

Ongelmat ratkaistaan ensisijaisesti joukkueen sisäisesti tai jos se koetaan mahdottomaksi tai tehottomasti, välimieskäsittelynä seuran toiminnanjohtajan kanssa. Mikäli välimieskäsittely ei johda toivottuun tulokseen, asia siirtyy johtokunnan käsiteltäväksi jonka jälkeen järjestetään kuulemistilaisuus. Kuulemistilaisuuden jälkeen seuran johtokunta päättää mahdollisista sanktiosta.

Tehdyt ratkaisut pohjautuvat aina ensi sijaisestiseuran sääntöihin ja seuran pelisääntöihin.

Mikäli ongelmaan liittyy rikosepäily, käännytään aina viranomaisten puoleen ja toimitaan seuran kriisiviestintäsuunnitelman mukaisesti.

Seura kriisiviestintä suunnitelmassa seuran toiminnanjohtaja on aina ensisijainen yhteyshenkilö, hänen varahenkilönään seuran puheenjohtaja ja hänen varahenkilönään seuran valmennuspäällikkö.

Ikäkausijoukkueet


Seuran toiminta lepää tukevasti kahden peruspilarin, ikäkausitoiminnan ja matalan kynnyksen harrastustoiminnan, kuten Euroliigan, päällä. Ikäkausitoiminnassa on mukana yli 600 hyvinkääläislasta ja -nuorta.

Ikäkausijoukkuetoimintaa järjestetään 5-20-vuotiaille ympäri vuoden. Toimintakausi alkaa marraskuun alussa ja päättyy lokakuun lopussa. Sarjakausi on käynnissä huhti-toukokuusta syys-lokakuulle. Mukaan voi liittyä missä vaiheessa kautta tahansa.

Ikäkausitoiminta tarkoittaa ympärivuotista toimintaa omanikäisten kanssa, omassa joukkueessaan. Ikäkausitoiminta alkaa 5-6 -vuotiaana ja toiminnassa on mahdollista jatkaa aina 17-18 -vuotiaaksi, minkä jälkeen seuralla on tarjolla myös aikuisjoukkuetoimintaa.

Toimintaa eri tasoilla valmennuslinjan mukaisesti

Seurassa on kautta seuran ikäkausitoiminnan käytössä seuran uusi valmennuslinja marraskuun alusta 2021.

Valmennuslinja määrittelee ikävaihekohtaisesti toiminnan liikunnalliset ja urheilulliset tavoitteet, sekä toimintaperiaatteen harrastajien oman tasoisensa harjoittelun ja kilpailemisen mahdollistamiseksi.

Seuran toimintaperiaatteen mukaisesti tasoryhmävalintojen perusteena käytetään harrastajan sitoutuneisuutta ja motivaatiota harjoitteluun sekä ikävaihekohtaisia liikunnallisia ja lajitaidollisia valmiuksia. Myös perheen toiveet huomioidaan, mutta ne eivät määrittele lopullista valmennuksen päätöstä.

Yli 10-vuoiaiden poikien ikäkausijoukkueissa toimitaan ikäkausijoukkueissa kahdessa harjoitusryhmässä, joista toisen toiminta tähtää pelaajakehitykseen ja kilpailutoimintaan ja toinen aktiiviseen, säännöllisen harrastus- ja kilpailutoimintaan.

Lisäksi ikäkausitoiminnan ulkopuolisena matalankynnyksen toimintana seura järjestää Nuorten Harrastefutista kerran viikossa.

Ikäkausijoukkueet harjoittelevat, iästä ja ryhmän tavoitteellisuudesta riippuen, 1-5 kertaa viikossa. Nuoremmissa ikäluokissa harjoituksia on vähemmän ja vanhemmissa enemmän. 9-10-vuotiaista alkaen toimintaa jaetaan myös tasoryhmiin, joissa kullekin lapselle pystytään paremmin tarjoamaan heidän motivaationsa ja osaamisensa tasoista toimintaa.

Joukkueiden valmennuksen suunnittelusta vastaavat vastuuvalmentajat, joita ohjaa seuran valmennuslinja, esimiehenään seuran valmennuspäällikkö. Nuorimmissa ikäluokissa, aina 11-vuotiaisiin saakka, valmentajina toimivat seuran palkkaamat täysipäiväiset ammattivalmentajat. Vanhemmissa ikäluokissa vastuuvalmentajina toimivat koulutetut sivutoimiset valmentajat.

Seuran ja pelaajien väliset pelaajasopimukset

HyPSillä on mahdollisuus tehdä harrastajiensa kanssa pelaajasopimuksia.

Tällaisen sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa pelaajalle ylimääräinen harjoittelu ammattitaitoisten valmentajien ohjaamana, sekä pelaajan tukeminen taloudellisesti hänen osallistuessaan alue- ja liittotason tapahtumiin sekä leireille tapauskohtaisesti.

Lisäksi sopimuspelaaja voi saada vuosittain erikseen sovitun varustepaketin ja muita erikseen määriteltyjä etuja.

Tällainen sopimus ei kuitenkaan estä lahjakasta pelaajaa siirtymistä muualle hänen sopimuskautensa aikana, mikäli pelaajan kehittyminen sitä edellyttää, mutta pelaajan halutessa siirtyä toiseen seuraan kesken sopimuskauden, on seuralla oikeus neuvotella pelaajasiirron ehdoista uuden seuran kanssa.

Pelaajasopimus laaditaan aina ja poikkeuksetta seuran kanssa, eikä joukkue voi tehdä pelaajasopimuksia.

Tapahtumakirjaukset läsnäolokortteihin

Hyvinkään kaupunki jakaa vuosittain urheiluseuroille seurojen jäsenten osallistumisaktiivisuuteen perustuvaa toiminta-avustusta.

Kaupungin toiminta-avustuksen saamiseksi on seurojen toimitettava alkuvuodesta alle 18-vuotiaiden (toimintavuonna 18 vuotta täyttävät) osallistumiset seuran tilaisuuksiin kalenterivuoden aikana.

Kaikkia seuran joukkueita velvoitetaan pitämään myClub-ilmoittautumisjärjestelmä ajan tasalla. Järjestelmästä seuraa saa otettua yhteenvedon läsnäolopisteistä.

Ikäkausijoukkueen toimihenkilöt

Jokaiselle HyPSin ikäkausijoukkueelle tulee olla nimettyinä seuraavat toimihenkilöt:

 • Vastuuvalmentaja:                            seura nimeää
 • Muut valmentajat:                            joukkue esittää, seura nimeää
 • Joukkueenjohtaja(t)*: vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa
 • Talousvastaava**: vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa
 • Huoltaja(t): vanhempainkokous esittää, joukkue vahvistaa

*Joukkueessa voi olla 1-2 joukkueenjohtajaa

**Joukkueessa tulee olla joukkueen taloudesta vastaava henkilö, joka voi olla talousvastaava tai joukkueenjohtaja.

Joukkueen johtoryhmän muodostavat vastuuvalmentaja, joukkueenjohtaja(t) ja talousvastaava.

Seura pyrkii järjestämään tarvittaessa niin valmentajille, joukkueenjohtajille, huoltajille kuin talousvastaaville tehtävän edellyttämää koulutusta.

Toimihenkilöiden kokonaismäärää mietittäessä on oleellista, että toiminnan edellyttämät tehtävät tulee hoidettua, ja että tekijöitä on riittävästi. Joukkuetta perustettaessa on toimihenkilöiden osalta syytä huomioida seuraavat asiat:

Vastuuvalmentaja

Vastuuvalmentaja on välttämätön ikäkausijoukkueen toiminnalle. Hän vastaa joukkueen vuosi-, jakso- ja harjoitussuunnittelusta, sekä muiden valmentajien ohjeistuksesta ja opastamisesta. Hänen vastuullaan on myös harjoitusten organisointi ja niiden toteuttaminen.

Vastuuvalmentajan ja muiden valmentajien aikataulu ohjaa harjoitusvuorojen anomista. Vastuuvalmentaja vastaa mahdollisista harjoitusryhmä- ja peliryhmävalinnoista siten, että tasaisuus toteutuu kohtuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti.  

Joukkueiden vastuuvalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä seuran valmennuspäällikön kanssa, joka toimii heidän esimiehenään.

Muut valmentajat

Joukkueella tulee olla vastuuvalmentajan lisäksi riittävä määrä valmentajia, jotka sopivat työnjaosta. Tarvittaessa tämän työnjaon määrittämisessä auttaa seuran valmennuspäällikkö.  Valmennuspäällikkö voi myös joukkueen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan nimetä joukkueeseen uusia valmentajia, mikäli esim. valmentajien määrä ei ole riittävä.

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtajan tehtävänä on joukkueen kokonaisvaltainen johtaminen, ei siis pelkästään tausta-asioiden hoitaminen. Joukkueenjohtajan vastuulla on se, että joukkue noudattaa seuran pelisääntöjä, ja hän valvoo myös sitä, että vastuuvalmentaja toteuttaa vuosisuunnitelmaansa.

Joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä seuran ja joukkueen välillä. Tällöin joukkueenjohtaja edustaa seuraa joukkueessa ja joukkuetta seurassa.

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen toimintasuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta. Toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyössä joukkueen johtoryhmän ja muiden toimihenkilöiden kanssa.

Joukkueenjohtajia voi suuremmissa ikäluokissa olla kaksi henkilöä, joilla tulee olla selkeä vastuunjako.

Varsinkin, jos joukkueenjohtajia on kaksi, voi talousvastaavan tehtävät sisältyä joukkueenjohtajien tehtäviin.

Kahden joukkueenjohtajan mallin tehtäväjako voi olla esim. seuraava:

Joukkueenjohtaja A

Joukkueenjohtaja B

·            Viestintä

·            Toiminnan suunnittelu & valvonta

·            Ottelutapahtumat

·            myClub

·            Talous

·            Varusteet

·            Varainhankinta

 

 

Joukkueenjohtaja(t) toimii tiiviissä yhteistyössä seuran toiminnanjohtajan kanssa, joka toimii hänen/heidän esimiehenään.

Talousvastaava

Kullakin joukkueella tulee olla talousasioista vastaavaksi nimetty talousvastaava. Tehtävä voi olla erillinen tai sisällytetty joukkueenjohtajan tehtäviin, jolloin tehtävään tulee kuulua muitakin vastuita.

Talousvastaava vastaa joukkueen talousarvion toteutumisesta ja joukkueen kustannuspaikan talouden ylläpidosta kauden aikana.

Talousvastaavan tehtävänä on mm. olla aloitteellinen, mikäli joukkueen jäsenistön kuukausimaksua on syytä muuttaa.

Huoltajat

Joukkueella on tarkoituksenmukaista olla huoltajia, jotka huolehtivat mm. joukkueen ensiapu- ja lääkintätarvikkeista sekä harjoituksiin ja otteluihin liittyvistä huoltotoimenpiteistä.

Huoltovuoroista voidaan sopia myös talkootyönä jokaisen vanhemman kesken nk. kiertävällä huoltajavuorojaolla.

Toimihenkilöiden velvollisuudet

Kaikki toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan toimihenkilöille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapoja kunnioittaen sekä niitä säätelevien sopimusten ja ohjeiden mukaisesti.

Toimihenkilöiden tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran sääntöjä, määräyksiä sekä toimintatapoja, Suomen Palloliiton sääntöjä ja joukkueiden laatimia sisäisiä pelisääntöjä.

Joukkueiden toimihenkilöt eivät tupakoi joukkueiden tapahtumissa eivätkä käytä nuuskaa harjoitus- ja pelitapahtumien läheisyydessä. Päihtyneenä esiintyminen on myös ehdottomasti kiellettyä.

Toimihenkilöiden edut ja oikeudet

Viralliset seuran nimeämät ja vahvistamat toimihenkilöt ovat oikeutettuja seuraaviin asioihin:

 • Vapaaseen pääsyyn HyPSin edustusjoukkueiden virallisiin sarjaotteluihin (mikäli pääsymaksu peritään)
 • Mahdollisiin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin
 • Seuran yhteistyökumppaneiden kanssa sovittuihin jäsenetuihin
 • Seuran toimihenkilöjäsenyyteen (jäsenmaksu 1€, laskutetaan joukkueelta helmikuussa)

Lisäksi toimihenkilöt ovat oikeutettuja kulukorvauksiin toimintavuoden aikana seuraavasti:

 • Joukkueenjohtajat ovat oikeutettuja hakemaan seuralta kulukorvauksia kauden aikana korkeintaan seuran toimintamaksun edestä, aloittavissa ikäluokissa korkeintaan 50% seuran toimintamaksusta.
 • Valmentajat (pois lukien seuran palkkaama, erillisen sopimuksen laisena toimiva vastuuvalmentaja) jokaista kymmentä (10) joukkueen pelaajaa kohti ovat oikeutettuja hakemaan seuralta kulukorvauksia korkeintaan seuran toimintamaksun edestä.
 • Talousvastaavat joukkueissa, joissa vain yksi joukkueenjohtaja ovat oikeutettuja hakemaan kulukorvauksia kauden aikana korkeintaan seuran toimintamaksun edestä, aloittavissa ikäluokissa 25% seuran toimintamaksun edestä.
Joukkueenjohtajien kokoukset ja valmentajakerhot

Joukkueenjohtajien kokoukset on tarkoitettu joko kaikille tai kutsussa erikseen mainituille juniori-ikäluokille. Kokouksien ajankohdista informoi toiminnanjohtaja. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia junioritoiminnan asioita. Näihin kokouksiin on jokaisen joukkueen lähetettävä edustajansa (mielellään joukkueenjohtaja).

Valmentajille kokoontumisista informoi valmennuspäällikkö. Vastuuvalmentajat ovat velvoitettuja osallistumaan seuran järjestämiin valmentajatilaisuuksiin, mihin heidät kutsutaan. Muille valmentajille osallistuminen on oman harkinnan varaista.

Pelaaja- ja toimihenkilötiedot

MyClubissa tulee olla kaikkien ikäluokkien ajan tasalla olevat pelaajatiedot (sisältäen nimet, syntymäajat ja osoitteet). Myös kunkin pelaajan vähintään yhdeltä vanhemmalta tulee löytyä myClubin tiedoista nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Joukkueiden yhteyshenkilötietojen tulee olla ajan tasalla niin seuran internet-sivuilla, kuin myös Palloliiton Taso-järjestelmässä.

Tietojen ilmoittaminen Tasoon tapahtuu toisen Palloliiton järjestelmän, Pelipaikan kautta.

Kyseiseen järjestelmään tulee päivittää myös joukkueiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot, mm. tarkka sähköpostiosoite on tarpeen, jotta tarvittavat materiaalit voidaan toimittaa asianosaisille tarpeen vaatiessa.

Jokaisella joukkueella tulee olla vähintään yksi yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettu ja päivitetty Pelipaikkaan. Joukkueen tiedotuksesta vastaava (usein joukkueenjohtaja) huolehtii näiden tietojen syöttämisestä ja tietojen pitämisestä ajan tasalla. Lisäksi tiedotuksesta vastaava huolehtii välittömästi joukkueensa kotiottelun jälkeen tulosten syöttämisestä järjestelmään.

Ikäkausijoukkueen rahaliikenne

Ikäkausijoukkueiden rahaliikennettä kuvataan tarkemmin seuran talousohjesäännössä.

Ikäkausijoukkueen talous pyöritetään seuran päätilin alla, kunkin ikäkausijoukkueen omalla kustannuspaikallaan. Joukkuekohtaista yli- ja alijäämää seurataan kuukausitasolla kustannuspaikkakohtaisesti, jota verrataan myös joukkueen laatimaan budjettiin.

Joukkueen kustannuspaikalle kerätään ikäkausijoukkueen toiminnassa tarvittavat rahat, ja sieltä maksetaan ikäkausijoukkueen toiminnasta aiheutuvat suorat kulut:

 • joukkueen harjoitus-, huolto ja ea-tarvikkeet
 • sarja- ja turnausmaksut
 • valmennusmaksut
 • harjoitusvuoromaksut
 • muut yhteiset hankinnat (verryttelyasut, pelikassit jne.)

Nämä maksut ovat ikäkausijoukkuekohtaisia, ja niistä koostuu ikäkausijoukkueen toimintamaksu.

Talousarvio tehdään vuodeksi kerrallaan. Kaikki joukkueen keräämä raha on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä.

Jos joukkueelle jää rahaa kauden päätteeksi, niin pääsääntöisesti se toimii seuraavan kauden pohjakassana. Jos joukkue lopettaa toimintansa ja sen tulos on ylijäämäinen, jää ylijäämä seuran käyttöön.

Mahdollinen alijäämä joukkueen lopettaessa laskutetaan lopettavilta pelaajilta.

Jos joukkueeseen tulee uusia pelaajia kesken kauden, heidän laskutuksensa alkaa seuran talousohjesäännön mukaisesti joko liittymiskuukaudesta (liittyminen ennen 15. päivää) tai seuraavasta kuukaudesta (liittyminen 15. päivän jälkeen).

Joukkueen talousvastaava on velvollinen ilmoittamaan uusista pelaajista seuran toiminnanjohtajalle välittömästi.

Toisaalta ne pelaajat, jotka jostakin syystä lopettavat harrastuksen tai siirtyvät toiseen seuraan, eivät saa mukaansa joukkueelle maksettuja rahoja, vaan ne jäävät joukkueelle. Pelaajan maksuvelvollisuus päättyy seuran talousohjesäännön mukaisesti 0-2 kahden kuukauden sisällä seurasta eroamisesta.

Joukkueen talousvastaava on velvollinen ilmoittamaan eroavista pelaajista seuran toiminnanjohtajalle välittömästi.

Toimintasuunnitelma

Ikäkausijoukkueet toimittavat seuran toiminnanjohtajalle joukkuekohtaiset vanhempainkokouksen vahvistamat toimintasuunnitelmat lokakuun loppuun mennessä.

Toimintasuunnitelma tulee vahvistaa vanhempainkokouksessa, minkä pöytäkirja tulee toimittaa toiminnanjohtajalle toimintasuunnitelman yhteydessä.

Toimintasuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat:

 • joukkueen toimihenkilöiden tiedot vastuunkuvauksineen
 • valmennus- ja kausisuunnitelma (alustavat turnaukset, piirisarja, talkoot, muu toiminta)
 • kauden tavoitteet (kilpailulliset, liikunnalliset, toiminnalliset, taloudelliset)
 • sekä pelaajien että vanhempien/toimihenkilöiden pelisäännöt
 • talousarvio seuraavalle kaudelle, jos selviää pelaajien maksut kuukausitasolla

On syytä muistaa, että pelaajien vanhemmat tietävät ja ymmärtävät näistä asioista vähemmän kuin joukkueen toimihenkilöt. Varsinkin toiminnan käynnistyessä vanhemmat kaipaavat tietoa toiminnasta.

Myös myöhemmin mukaan tulevat haluavat tietoa oman joukkueen toimintamallista, vaikka olisivatkin ehkä aikaisemmin olleet mukana jossakin muussa seurassa. Toimintasuunnitelma antaa perusinformaation joukkueen kauden toiminnasta. Toimintasuunnitelma on myös tärkeä seuralle.

Hyvin tehtyä toimintasuunnitelmaa voidaan käyttää pohjana seuraavallekin kaudelle etenkin silloin, jos toimihenkilövastuita kierrätetään.

Valmennus- ja harjoitussuunnitelmat

Valmennus- ja harjoitussuunnitelmat pohjautuvat ja perustuvat seuran valmennuslinjaan, jota seuran valmennuspäällikkö valvoo.

Valmennussuunnitelman tekee kausitasolla ikäluokan vastuuvalmentaja (mitä harjoitellaan talvella, keväällä ja kesällä) samoin kuin harjoitussuunnitelmat yksittäisten harjoitusten tasolla. Suunnitelmien tekemisessä avustaa seuran valmennuspäällikkö, jolle kauden valmennussuunnitelma toimitetaan, ja joka käydään hänen kanssaan yhdessä lävitse.

Harjoitussuunnitelmat kannattaa myös tallettaa ja tiedottaa toimihenkilöille, jotta niiden avulla voidaan seurata valmennussuunnitelman toteutumista.

Ikäkausijoukkueen pelisäännöt

Kaikki ikäkausijoukkueet laativat vuosittain ennen pelikauden alkua joukkueensa pelisäännöt sekä vanhempien ja joukkueenjohdon välille että pelaajien ja joukkueenjohdon välille. Alkuperäiskappale tulee toimittaa HyPSin toiminnanjohtajalle ja valmennuspäällikölle.

Pelaajien ja joukkueenjohdon väliset pelisäännöt saatetaan kaikkien joukkueen toiminnassa mukana olevan tietoon ja ne vahvistetaan joukkueen toimintasuunnitelman osana.

Sääntöjen tulee määritellä ainakin seuraavat asiat:

 • Joukkueen sisäinen viestintä (vastuut, kanavat, rytmi)
 • Joukkueen sisäinen talousohjesääntö (perustuu seuran talousohjesääntöön)
 • Joukkueen käytössäännöt harrastajille, toimihenkilöille ja vanhemmille
  • Seuran ohjerunko:
   • Nollatoleranssi väkivaltaisen käytöksen suhteen
   • Nollatoleranssi epäasiallisen käytöksen suhteen
    • rasismi, kiusaaminen, syrjiminen, poissulkeminen
   • Jokainen vastaa omista toimistaan ja toiminnastaan
   • Jokainen suvaitaan sellaisena, kun on – asiat ratkotaan asioina
   • Annamme, kysymme ja kestämme asiallista palautetta
  • Joukkueen sisäinen kurinpitomenettely
   • Seuran toimintarunko:
 1. Huomautus pelaajalle
 2. Keskustelu vanhempien kanssa ja sopiminen toimintatapojen muutoksesta
 3. Varoitus vanhemmille ja pelaajille
 4. Määräaikainen hyllyttäminen joukkueen toiminnasta (max. 2 vkoa joukkueen päätöksellä)
 5. Keskustelu seuran (toiminnanjohtaja/valmennuspäällikkö), joukkueen ja vanhempien välillä
 6. Määräaikainen hyllyttäminen seuran toiminnasta (max. 2 kk)
 7. Seurasta erottaminen (vaatii johtokunnan päätöksen)

Lähtökohtana on, että mahdolliset ongelmat ratkotaan ajoissa, ja että ratkaisu löytyy nopeasti prosessin alkuvaiheissa

HyPSiläisyys


Hypsiläisyys on toimintatapamme, jota ohjaavat arvomme Avoimuus, Suvaitsevaisuus, Vastuullisuus ja Päättäväisys.

Jokainen toiminnassamme mukana oleva sitoutuu noudattamaan seuramme yhteisiä pelisääntöjä. Pelisääntöjä täydennetään jokaisessa joukkueessa kauden alla.

Pelaaja

 • pelaan jalkapalloa, koska MINÄ haluan – en, koska vanhemmat ja/tai valmentajat haluavat
 • noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä
 • käyttäydyn maltillisesti – syyttely, tappelut ja suunsoitto pilaavat tunnelman kaikilta
 • kunnioitan vastustajaa ja kanssapelaajia
 • teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja
 • yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä – vähintään yhtä tärkeää on pitää hauskaa, kehittyä pelaajana, uusien ystävien saaminen ja parhaansa yrittäminen
 • annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille
 • muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua, ja annan sille sen ansaitseman arvostuksen

Valmentaja

 • noudatan toiminnassani seuran valmennuslinjaa ja toimintatapoja
 • olen kohtuullinen vaatimuksissani ja ymmärrän, että pelaajilla on muitakin mielenkiinnon kohteita
 • huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa, turvallisia ja kaikille pelaajille sopivia
 • opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita/pelinohjaajia ja vastustajia
 • muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa
 • kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni
 • teen kaikkeni, että kaikki pelaajat saavat yhtäläisen huomion
 • toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa hyvän pelin edistämiseksi
 • koulutan itseäni valmentajana
 • toimin rakentavassa yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa
 • kunnioitan seuran toimintalinjoja ja tuon kehittämisajatuksiani esille mm. valmentajakerhossa

Pelaajan vanhemmat

 • muistan, että lapseni pelaa jalkapalloa, koska hän haluaa sitä, ja se on hänestä kivaa
 • opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla sekä toimimaan reilun pelin hengessä
 • opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen
 • kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista
 • en nöyryytä lastani enkä huuda hänelle, kun hän tekee virheitä tai pelaa huonosti
 • annan tunnustusta otteluissa ja harjoituksissa tehdyille hyville suorituksille
 • en arvostele tuomareita/pelinohjaajia
 • kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat omaa aikaansa lasteni vuoksi
 • sitoudun seuran toimintalinjoihin ja toimin niiden kehittämiseksi rakentavassa hengessä

Joukkueen toimihenkilöt

 • pyrin aina omilla toimillani ylläpitämään ja edesauttamaan pelaajien turvallisuutta
 • pyrin toimissani siihen, että kaikki harjoitus- ja ottelutapahtumiin osallistujat toimivat toisiaan kunnioittaen
 • pyrin omassa toimessani olemaan esimerkkinä muille
 • opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita/pelinohjaajia ja vastustajia
 • sitoudun seuran toimintalinjoihin ja sääntöihin ja toimin niiden kehittämiseksi rakentavassa hengessä

Seuran työntekijät ja johtokunnan jäsenet

 • pyrin aina toimimaan Hyvinkään Palloseuran kokonaisedun huomioiden
 • sitoudun noudattamaan seuran sääntöjä ja toimin niiden hengen mukaisesti
 • Hyvinkään Palloseuran arvot, visio, missio ja strategia ohjaavat toimintaani ja päätöksentekoani
 • kunnioitan seuratoiminnassa mukana olevia ja heidän mielipiteitään
 • pyrin omassa toiminnassani käyttäytymään esimerkillisesti

Seurasiirrot ja pelaajan lopettaminen kesken kauden


Vaikka toimintaan lähtökohtaisesti sitoudutaan koko kaudeksi ja joukkue sekä seura laativat talousarvion oletuksella harrastajamäärän muuttumattomuudella, on luonnollista, että harrastajien tilanteessa tulee mahdollisesti kauden aikana muutoksia, jotka pakottavat pelaajan joko vaihtamaan seuraa tai lopettamaan harrastuksen kesken kauden.

Talousohjesääntö määrittelee tarkasti, kuinka pelaajan maksuvelvoitteiden kanssa toimitaan erilaisissa tilanteissa.

Joukkueesta tai ryhmästä poisjääminen kesken toimintakauden

Joukkueen toimintaan sitoudutaan marras-joulukuun aikana. Vanhempainillassa käydään lävitse joukkueen toimintasuunnitelma, mikä sisältää mm. joukkueen talousarvion ja määrittelee pelaajien maksut. Pelaajien vanhemmat hyväksyvät joukkueen toimintasuunnitelman.

Joukkueen harjoituksissa ja peleissä käyminen aktivoi lapsen sitoumuksen syntymisen marraskuusta helmikuulle ja jäsenmaksun maksaminen loppukaudeksi.

Urheilun oikeusturvalautakunnan mukaan seura on oikeutettu perimään pelaajien vanhemmilta kohtuullisena pidetyn toimintamaksun loppukauden osalta.

Seuran talousohjesääntö määrittelee maksuvelvoitteet pelaajan siirtyessä toiseen seuraan tai lopettaessa harrastamisen kesken kauden. Velvoitteet vaihtelevat ikävaiheen perusteella.

Hyvinkään Palloseura suhtautuu pääsääntöisesti seurasiirtoihin myönteisesti, mutta lähellä sarjakauden alkua tai sen aikana tulevat useamman pelaajan samanaikaiset siirrot aiheuttavat joukkueen toimintaan erittäin merkittäviä vaikutuksia. Seurasiirrot ovat täysin hyväksyttäviä kauden alussa tai lopussa.

Toisesta seurasta siirtyvä pelaaja

Toisesta seurasta HyPSiin siirtyvän pelaajan edustusoikeus on siirrettävä vanhasta seurasta HyPSiin, ennen kuin pelaajalla on oikeus pelata HyPSissä. Pelaajien edustusoikeuden muutokset tehdään sähköisesti Pelipaikka-järjestelmässä.

Pelaajasiirtoa voi anoa seuran Pelipaikan pääkäyttäjät, ensisijaisesti valmennuspäällikkö varahenkilönään toiminnanjohtaja.

Kun joukkueeseen tulee uusi pelaaja, joka ei ole aikaisemmin pelannut muussa seurassa, on pelaajan hankittava pelipassi, mikä oikeuttaa hänet pelaamaan joukkueessa virallisia otteluita.

Mikäli pelaajalle riittää korttelipassi, sen hankkii seura. Joukkueenjohtaja ohjeistaa uutta pelaajaa oikeasta pelipassista ja toimintatavasta.

Uuden pelaajan tiedot on myös lisättävä myClubiin. Mikäli HyPSin joukkueessa pelaa edustuskelvoton pelaaja, vastaa joukkue edustuskelvottomasta pelaajasta aiheutuvista sanktioista.

Toiseen seuraan siirtyvä pelaaja

Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan tulee hänen pyytää edustusoikeuden muutos uudesta seurasta, joka aloittaa pelaajasiirron.

Pelaajasiirtojen yhteyshenkilö HyPSissä on seuran valmennuspäällikkö, varahenkilönään seuran toiminnanjohtaja.

Alaikäisen tai sopimuksettoman harrastajan pelaajasiirto hyväksytään aina, mikäli harrastajan maksut ovat seuran talousohjesäännön mukaisesti hoidettu asiaankuuluvasti.

Mikäli maksuissa on huomautettavaa, tulee maksut hoitaa tai niistä tulee tehdä siirtyvän pelaajan tai alaikäisen pelaajan vanhempien kanssa kirjallinen sopimus maksusuunnitelmasta seuran toiminnanjohtajan kanssa.

Pelipassit ja vakuutusturva

Jalkapallon pelipassi- eli lisenssikausi on kalenterivuosi eli 1.1.–31.12. Pelipassit hankitaan Palloliiton verkkosivuilta.

Pelipassit

Jokaisella viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvalla pelaajalla tulee olla kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelipassi.

Jalkapallon pelipassi- eli lisenssikausi on kalenterivuosi eli 1.1.–31.12. Pelipassit hankitaan Palloliiton verkkosivuilta. Seuraavan kalenterivuoden pelipasseja (vakuutuksineen) voi hankkia joulukuun alusta alkaen.

Pelipassin hankinnan yhteydessä voi hankkia myös vakuutusturvan. Jokainen U10- ja vanhempi pelaaja (=pelaajan perhe) vastaa vakuutusturvan hankinnasta itse. Vakuutusturva on pakollinen ja seuralla sekä joukkueella on oikeus pyytää vakuutustodistusta pelaajaltaan.

9-vuotiaiden ja nuorempien (5v5 ikäluokat) korttelipassien ja niihin sisältyvien vakuutusten hankinnasta vastaa seura joulu-tammikuussa.

Joukkueenjohtajien velvollisuus on tarkistaa, että pelipassi- ja vakuutusasiat ovat kunnossa jokaisen pelaajan kohdalta.

Vakuutusturvan tulee olla voimassa aina, kun harrastaja osallistuu seuran tai joukkueen järjestämään harrastustoimintaan.

Pelipassien on oltava voimassa harrastajan osallistuessa Palloliiton alaisiin ottelutapahtumiin.

Vakuutuksen voimaantulo ja voimassaolo

Pelipassin yhteydessä ostettu Palloliiton sopimuskumppanin vakuutus tulee voimaan sen maksuhetkellä. Vakuutus päättyy 31.12. sen hankintavuonna (pois lukien joulukuussa ostetut seuraavan kalenterivuoden pelipassit ja vakuutukset).

Palloliiton sopimuskumppanin tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot ja muut lisätiedot löytyvät Suomen Palloliiton internet-sivuilta.

HyPSin vakuutus- ja vahinkoyhteyshenkilönä toimii seuran toiminnanjohtaja.

Pelioikeudeton pelaaja

Pelaaja on pelioikeudeton, jos hänellä ei ole kilpailumääräysten vaatimaa pelipassia.

On huomioitava myös se, että pelaajan tai joukkueen edustajan on pyydettäessä esitettävä pelipassi tai selvitys sen olemassaolosta kilpailun järjestäjälle tai järjestäjän edustajalle (esim. erotuomarille).

Hyvinkään Palloseura edellyttää joukkueiltaan, että pelaajien siirto- ja pelipassiasiat ovat kunnossa. Mikäli seura saa sanktion siitä, että HyPSin ikäkausijoukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa, vastaa ko. joukkue mahdollisista sakoista kustannuspaikaltaan.

Varainhankinta

Joukkueiden ja jäsenistön yleisiä velvollisuuksia

Seuratoiminta on yhtä vahva kuin sen jäsenistönsä. Seurassamme on päätoimisia työntekijöistä, jotka tekevät päivittäin parhaansa seuran toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi useat sivutoimiset ja vapaaehtoiset toimijat työskentelevät pyyteettömästi seuran ja joukkueiden parhaan eteen.

Suomalainen seuratoiminta on kuitenkin uniikki kansanliike, jota on edelleen vaalittava, jotta lasten ja nuorten harrastaminen, kehittyminen ja kilpaileminen kohtuullisin kustannuksin olisi tulevaisuudessakin mahdollista.

Seuramme tuottaa yhteiskunnalle vuosittain 6,44 miljoonan euron hyödyn (UEFA SROI 2021), mikä ei olisi mahdollista ilman aktiivisia toimijoitamme ja harrastajien vanhempien talkootöitä.

Seuralehti HyPSiläisen tekeminen

Jokainen joukkue osallistuu sarjakauden jälkeen lokakuun lopulla tai marraskuun alussa ilmestyvän seuralehti HyPSiläisen tekemiseen. Joukkueiden vastuuhenkilöt kirjoittavat lehteen yhteenvedon kauden toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Joukkueet valokuvataan kauden aikana. Joukkuekuvia käytetään sekä HyPSiläisessä että joukkueiden internet-sivuilla. Toimintaohjeet ko. julkaisuja varten toimitetaan elo-syyskuussa.

Joukkueilla on myös mahdollisuus kerätä varoja omalle ikäluokalle osallistumalla HyPSiläisen ilmoitushankintaan: joukkue saa lehteen hankkimistaan mainoksista 25 %:n provision. Lehden tekoaikataulusta informoidaan joukkueita aina erikseen.

Lipunmyynti sekä pallopoika- ja pallotyttövuorot

Jokainen U11- ja sitä nuorempien ikäkausijoukkue on velvoitettu osallistumaan edustusjoukkueiden kotiotteluiden lipunmyyntiin sekä pallopoika- ja -tyttövuoroihin keskimäärin kerran pelikauden aikana, mikäli seura näin ohjeistaa. Vuorot jaetaan ennen pelikautta joukkueiden ohjelmiin sovittaen.

Oman ikäluokan kotiturnauksen järjestelyt

Kunkin ikäkausijoukkueen tulee määrittää henkilö, joka osallistuu ko. ikäluokkaa koskevien seuran järjestämien turnausten järjestelyihin. Vastuurooli kestää koko toimintakauden marraskuusta lokakuuhun.

Turnausikäisten ikäkausijoukkueiden pelaajien huoltajat osallistuvat oman ikäluokkansa kotiturnauksien järjestelyihin, kuten kioskimyynnin apuna olemiseen (leivonnaisten myynti joukkueen kassaan), tulospalveluun, ensiapuun, liikenteenohjaukseen jne.  

Ikäkausijoukkuekohtaiset turnausvastuutehtävät määritellään hyvissä ajoin ennen turnausta toiminnanjohtajan toimesta.

Tämän ns. talkootyön ansiosta joukkueiden ei tarvitse maksaa HyPSin järjestämien turnauksien osallistumismaksuja. Lisäksi joukkueet voivat järjestää HyPSin omissa turnauksissa arpajaisia tai erilaisia kilpailuja, joilla ne voivat saada omalle joukkueelleen rahaa. Näistä toiminnoista on aina sovittava erikseen toiminnanjohtajan kanssa.

Maaottelut

Juniorijoukkueiden panosta tarvitaan myös mahdollisissa. Hyvinkäällä järjestettävissä jalkapallomaaotteluissa. Näistä ohjeistetaan aina erikseen.

Muut tapahtumat ja talkootyöt, talkoovelvoite

Yllä mainittujen toimien lisäksi ilmenee silloin tällöin tarvetta myös muihin satunnaisluonteisiin seuran tai joukkueen talkootehtäviin mm. seuran kaupallisten yhteistyösopimusten tai joukkueen varainhankinnan tarpeisiin.

Kun joukkue tai ikäluokka saa talkootyön seuran kautta, on seuralla mahdollisuus periä 10 % osuus toimeksiantajan maksamasta korvauksesta.

Jokaisella seuran jäsenellä on velvoite tehdä kaksi päivää (velvoite max. 5h/pv) talkootyötä kauden aikana; yksi päivä seuran ja yksi päivä jäsenen ikäkausijoukkueen hyväksi. Alaikäisten osalta talkoovelvoitetta kantavat jäsenen huoltajat tai heidän sopimansa muu läheinen.

Talkootyötä ei voi lainsäädännön takia korvata rahallisella korvauksella, eikä talkootyön tuottoja voi kohdistaa vain talkootöihin osallistuneiden hyväksi. On kuitenkin mahdollista, että talkoita tehdään vain joukkueen osajoukkoa koskevan toiminnan (esim. leiri- tai turnausmatka) hyväksi.

Seuran ja ikäkausijoukkueiden oma markkinointiyhteistyö


Hyvinkään Palloseura tekee seurana useita varainhankinta- ja sponsorisopimuksia vuoden aikana. Monet näistä sopimuksista tehdään vuodeksi kerrallaan, mutta on myös olemassa yhteistyösopimuksia, joiden kesto on useita vuosia.

Seura tiedottaa kaikkia joukkueita pääyhteistyökumppaneista heti, kun sopimukset on allekirjoitettu. Jokainen toiminnassa mukana oleva joukkue on velvollinen noudattamaan näiden sopimusten sisältöä sikäli, kun ne koskettavat joukkueiden toimintaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi varustehankinnoissa voidaan käyttää vain niitä varustemerkkejä ja -toimittajia, joihin seura on sitoutunut.

Ikäkausijoukkueiden omista yhteistyösopimuksista ja niihin liittyvistä toimintatavoista tulee AINA sopia seuran toiminnanjohtajan kanssa etukäteen. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä yhteydenotot seuran eri joukkueilta samaan yritykseen, jonka kanssa seuralla on yhteistyösopimus tai yhteistoimintaa.

Kaikki yhteistyösopimukset, niin seuran, kuin joukkueidenkin, tulee vahvistaa seuran toiminnanjohtajan ja/tai puheenjohtajan allekirjoituksin.

Varusteet ja logon käyttö


Seurassa sitoudutaan käyttämään vain seuran virallisia asusteita, tekstiilejä ja peliasuja.

Myös seuran logoa ja muita brändielementtejä sekä tunnisteita tulee käyttää niille annetun ohjeistuksen mukaisesti.

HyPSin brändielementtien käyttö on luvanvaraista

Oheisten Hyvinkään Palloseuran logojen käyttämiselle varusteissa tai jossakin muussa yhteydessä on aina oltava seuran toiminnanjohtajan lupa. Logo on painettava kaikkiin niihin varusteisiin, joihin seura määrää sen laitettavaksi. Seuran logoa saa käyttää vain seuran hyväksymissä asusteissa ja varusteissa.

Ohjeita seuran logon käytöstä löydät seuran brändiohjeistuksesta.

Seuran brändin ja logon oikeaoppisesta käytöstä vastaa seuran toiminnanjohtaja.

Varustehankinnat

Varusteiden hankinnassa on noudatettava HyPSin kulloinkin voimassa olevia sopimuksia (vaatemerkki ja ostospaikka).

On tarkoituksenmukaista, että seura tekee kaikkia joukkueita koskevat varustesopimukset keskitetysti. Tämä mahdollistaa varusteiden yhdenmukaisuuden ja antaa seuralle taloudellista etua. Varusteiden hankintasopimukset tehdään niin ikään keskitetysti, ja tämä sopimus sitoo kaikkia toiminnassa mukana olevia joukkueita.

Jos seuran tekemä sopimus velvoittaa sen jäsenet/joukkueet hankkimaan varusteensa sopimuskumppanin osoittamasta paikasta, ei siitä ole mahdollisuutta poiketa.

Jos jotakin varustetta ei saa yhteistyökumppanin osoittamasta paikasta, on ennen korvaavan hankintapaikan etsimistä neuvoteltava seuran toiminnanjohtajan kanssa mahdollisesta muusta hankintapaikasta.

Seuran voimassa olevat varustesopimukset ja varusteiden tilausohjeet löytyvät seuran verkkosivuilta.

Pelaajakohtaiset varusteet

HyPSin ikäkausijoukkueiden peliasuihin ja varusteisiin liittyvä käytäntö on seuraavaa:

 • HyPS määrittää seuran joukkueiden harjoitus- ja peliasut.
 • Ikäkausijoukkue maksaa itse seuran peliasut, verryttely- ja tuulipuvut, colleget sekä muut varusteet. Joukkueiden tulee käyttää seuran määrittämiä peli- ja harjoitusasuja ja niissä käytettäviä värejä.
 • Muiden vaihtoehtojen hankkiminen ei ole sallittua ilman seuran toiminnanjohtajan lupaa.

Poikkeuksena yhtenäisistä asuista ovat uudet perustettavat ikäryhmät, jotka voivat käyttää toimintansa ensimmäisenä vuotena turnauksissa esimerkiksi euroliiga-asuja, jotka poikkeavat väriltään seuran peliasuista.

Seuralla on oikeus mainosten myyntiin joukkueiden peliasuihin HyPSin yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuen. Seuran ja joukkueen mainospaikat määritellään tarkemmin peliasujen painatusohjeistuksessa.

Joukkueen varusteet ja tarvikkeet

Myös joukkueen varuste- ja tarvikehankintoja ohjaavat seuran tekemät sopimukset. Toiminnanjohtaja tiedottaa voimassa olevista yhteistyösopimusten velvoitteista joukkueenjohtajia.

Tiedottaminen ja uutisointi

HyPS tiedottaa ajankohtaisista asioista joukkueiden vastuuhenkilöille ensisijaisesti sähköpostin ja WhatsApp-suoraviestipalvelun välityksellä.

Sähköpostia käytetään ensisijaisesti virallisten joukkuetiedotteiden toimittamiseen. WhatsApp tukee sähköpostiviestintää, sekä toimii nopean tiedottamisen kanavana, sekä joukkueiden välisen yhteisviestinnän kanavana.

Näiden lisäksi joukkueille jaetaan tietoa myös HyPSin internet-sivujen välityksellä.

Seuran viestintäsuunnitelma löytyy seuran verkkosivuilta.

Joukkueen sisäinen tiedotus

Joukkueet hyödyntävät sisäisessä tiedottamisessa ensisijaisesti myClub-järjestelmää. MyClub on hyvä tapa välittää tietoa suoraan pelaajille ja heidän vanhemmilleen.

Lisäksi joukkueiden on suositeltavaa perustaa omat WhatsApp-ryhmät sekä vanhempien, että toimihenkilöiden nopeaa viestintää varten.

Jokaisessa joukkueen toimintaan liittyvässä WhatsApp-ryhmässä tulee olla seuran edustaja mukana. Ensisijaisesti mukaan tulee liittää ko. ikäluokan Ikäluokkavastaava.

Lisäksi harjoitus- ja peliryhmillä voi olla omia pikaviestiryhmiään.

Tärkeintä on, että joukkueen viestit tavoittavat pelaajat ja heidän vanhempansa tarvittaessa nopeastikin. On myös tärkeää, että joukkueen viestinnästä vastaava joukkueenjohtaja määrittelee käytettävät viralliset joukkueen tiedotuskanavat.

Tiedottaminen julkisesti

Seuran kannalta on tärkeää, että sen toiminta näkyy sosiaalisessa mediassa sekä paikallislehti Aamupostin sivuilla, juniorijoukkueet mukaan lukien.

Kaikesta Aamupostin tiedottamisesta vastaa kuitenkin seuran toiminnanjohtaja.

Joukkueiden halutessaan omia tiedotteitaan Aamupostiin, tulee heidän toimittaa valmis tiedoteteksti seuran toiminnanjohtajalle.

Aamuposti luonnollisesti tarkistaa ja mahdollisesti lyhentää tekstiä ennen sen julkaisemista. Asialliset ja sopivasti tiivistetyt ottelu- ja tapahtumaselostukset menevät varmimmin toimituksen seulan läpi.

Joukkueen omat ottelu- ja turnausraportit kannattaa laittaa myös joukkueen omille myClub-sivuille, joista julkiset tiedotteet päätyvät joukkueen verkkosivuille. Julkisia tiedotteita voi julkaista ilman erillislupaa kerran viikossa, koskien joukkueen pelejä ja turnauksia.

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa joukkueita kannustetaan perustamaan oma tili Instagramiin, missä kuvien ja videoiden jakaminen ja sitä kautta toiminnasta kertominen on tehokkainta ja vaikuttavinta.

Ikäkausijoukkueen perustaessa oman Instagram-tilin, tulee sen toimittaa pyydettäessä sen kirjautumistunnukset seuran toiminnanjohtajalle.

Julkaistessa Instagramissa, tulee jokaisessa julkaisussa käyttää tunnisteita

#voimatahtosydän ja
#hyvinkäänpalloseura

Lisäksi voi käyttää muita tunnisteita kontekstiin sopivasti, esim. #jalkapallo ja #hyvinkää ovat suositeltavia.

Facebookissa keskitämme viestinnän seuran päätilille säilyttääksemme viestien tavoittavuuden ja tehokkuuden optimaalisena. Joukkueiden ei siis tule ylläpitää Facebook-tilejä.

Joukkueilla ei myöskään ole mahdollista perustaa muita sosiaalisen median tilejä ilman seuran toiminnanjohtajan lupaa.

Joukkueiden julkaistessa sosiaalisessa mediassa, tulee aina julkaisuun merkitä, eli ”tägätä” seuran kanavan päätili, jotta julkaisusta tulee ilmoitus seuran pääkäyttäjälle.

Myös seuran harrastajia suositellaan käyttävän näitä ohjeita julkaistessaan harrastustoiminnastaan.

Seuran some-kanavat ja tilit:
FB: Hyvinkään Palloseura
IG: @hyvinkaanpalloseura
Twitter: @hyps1947

Seuran omat internet-sivut (www.hyps.fi)

Hyvinkään Palloseuran internet-sivut palvelevat joukkueita tiedonvälityksessä ja antavat hyvinkääläisestä jalkapallosta kiinnostuneille ajankohtaista tietoa.

Jokaisella HyPSin ikäkausijoukkueella on käytössään seuran sivuilla oma ”alasivustonsa”, jonka ylläpito on joukkueen omalla vastuulla.

Sivuilla kuuluu olla mm. koko ajan mahdollisimman ajantasaiset HyPSin toiminnassa mukana olevien valmentajien ja joukkueenjohtajien yhteystiedot. Tiedot päivittyvät joukkueen myClub-tiedoista.

Kukin joukkue vastaa itse, että pelaajilla on tietojensa yksityisasetukset siten, että pelaajien nimet, pelinumerot ja valokuvat näkyvät verkkosivuilla.

Keskeisimmät toimipisteet ja yhteystiedot

HyPSin toimisto ja yhteystiedot

Hyvinkään Palloseuran toimisto on Villa Parkin katsomo- ja huoltorakennuksen toisessa kerroksessa katsomotasanteella. Toimiston, jonka osoite on Torikatu 20 ensisijaisena sisäänkäyntinä käytetään nurmikentän puoleista ovea.

Seuran henkilöstö yhteistietoineen löytyy seuran verkkosivuilta. Samoin joukkueiden yhteishenkilöt yhteystietoineen löytyvät seuran verkkosivuilta.

Käyntiosoite Hyvinkään Palloseura, Torikatu 20, 05800 Hyvinkää

Puhelin            040 485 5622 (toiminnanjohtaja)

hköposti    hyps@hyps.fi

Internet           www.hyps.fi

Facebook       www.facebook.com/HyvinkaanPalloseura

Twitter            www.twitter.com/hyps1947

Instagram       www.instagram.com/hyvinkaanpalloseura


Hyvinkään kaupungin omistamien harjoitus- ja pelikenttien ja niiden pukukoppitilojen käyttöön liittyvissä akuuteissa ongelmatilanteissa palvelee Hyvinkään Kankurin liikuntapuiston henkilöstö numerossa 0400 260169.

Suorituspaikka: keinonurmikenttä Villa Park

Torikadun liikuntapiston alueella oleva keinonurmikenttä kantaa nimeä Villa Park.  Villa Park sijaitsee osoitteessa Torikatu 20, Hyvinkää.

Kentän omistus ja hallinta on Hyvinkään kaupungilla. HyPS huolehtii kentän vuokrauksesta, sekä kentän ja käytön valvonnasta.

Villa Parkin kesäaika alkaa toukokuun alussa ja päättyy lokakuun lopussa. ”Vuokrajonossa” ovat etuoikeutettuja hyvinkääläiset jalkapallon harrastajat.

Talvikaudella marras–huhtikuussa kentän pakkasraja, jota kylmemmiltä vuoroilta ei peritä maksuja, on -15 astetta. Kun pakkasta on enemmän kuin -15 astetta, kentän valot sammuvat/eivät pala. Villa Parkin tuntihinnat löytyvät HyPSin nettisivuilta.

Villa Parkin käyttövuorot jakaa seuran valmennuspäällikkö.

Villa Parkin ”kentäntaulu”:

Aidatulla kenttäalueella on kielletty:

 • tupakointi & nuuskan käyttö
 • purukumin syönti
 • koirien ja muiden lemmikkieläinten pitäminen vapaana
 • kiusaaminen ja muu epäasiallinen käytös

Säärisuojien teipit ja muut roskat on ehdottomasti laitettava roskiksiin. Polkupyörät ja mopot jätetään kenttäalueen ulkopuolelle niille varatuille paikoille.

Kentän viimeinen käyttäjä huolehtii illalla siitä, että

 • maaleista irrallaan olevat pyörät laitetaan takaisin paikoilleen maaleihin
 • maalit siirretään kentän rajojen ulkopuolelle

Kaikkien käyttäjien yhteinen velvollisuus on huolehtia, että sekä kentällä että huoltotiloissa käyttäydytään asiallisesti. Epäasialliseen käyttäytymiseen ja asiattomien kentällä olijoiden toimiin puututaan välittömästi.

Suorituspaikka: sisähalli Wanha Areena

Vanhan Villatehtaan kehräämöhallissa on vuodesta 2001 alkaen ollut 2 500 neliön suuruinen sisäurheiluhalli, jonka pääosan muodostaa keinonurmikenttä.

Wanha Areena palvelee talvikuukausina erityisesti HyPSin nuorimpia ikäluokkia. Wanha Areena sijaitsee osoitteessa Kankurinkatu 4, Hyvinkää.

Halliosakeyhtiö Wanha Areena Oy:n osakkaat ovat HyPS (40%), Hyvinkään Tahko (40%) ja Hyvinkään Seudun Urheilijat (20%).

Yhtiö toimii Wanha Villatehdas Koy:n vuokralaisena marraskuun alusta maalis-huhtikuulle, jolloin Wanha Areena on pyhitetty osakaslajien talviharjoittelukäyttöön.

Wanhan Areenan ”kentäntaulu”

Näiden pelisääntöjen tarkoituksena on varmistaa harjoitushallin käyttäjien turvallisuus ja hallin pysyminen moitteettomassa kunnossa. Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi hallivastaavan ohjeita pitää ehdottomasti noudattaa!

Kunnioita toisten vuoroja:

 • Hallin tiloja saa käyttää vain oman harjoitusvuoron aikana.
 • Harjoitusvuoro sisältää myös alku- ja loppuverryttelyt vuoroon liittyvällä alueella.

Pallottelu:

 • Palloilu (pesäpallon lyöminen ja heittely, jalkapallon pomputtelu ja pelaaminen) on sallittu vain vihreällä alueella verkkojen sisäpuolella
 • Pesäpallon lyöntisuunta on pääsääntöisesti hallin länsipäädyn (kiinteä seinä) verkkoon, ei koskaan sivuverkkoihin.

Siisteys:

 • Roskat roskikseen.
 • Tupakka, nuuska, purukumi tai alkoholi ei kuulu liikuntahalliin.

Muut välineet:

 • Hyppypatjat on tarkoitettu vain urheilukäyttöön, eivät makailuun tai pomppimiseen.

Hallin hoito:

 • Autathan tarvittaessa hallivastaavaa tekonurmen lanauksessa.
 • Mikäli harjoitusvuoron aikana rikkoutuu jotakin tai havaitset sellaista tapahtuneen, ilmoita siitä hallivastaavalle.
 • Viimeisen vuoron käyttäjä vastaa valojen sammuttamisesta ja varmistaa, että ulko-ovet ovat lukossa.
Muut suorituspaikat


Edellä mainittujen, seuran osittain tai kokonaan hallinnoimien kenttien, lisäksi HyPS:n ja sen joukkueiden toimintaa järjestetään säännöllisesti Hyvinkään kaupungin kentillä:

 • Hyvinkään urheilupuisto (Urheilukatu 19, Hyvinkää)
  • Täysimittainen nurmikenttä
 • Perttulan nurmet (Vaiveronkatu 70, Hyvinkää)
  • Täysimittainen nurmikenttä (Perttula 1) ja suuri nurmialue (Perttula 2A, 2B & 2C)

Harjoitusvuorot

Harjoitusvuorot jaetaan joukkueittain kaksi kertaa vuodessa. Kesän vakiokenttävuorot jaetaan tammikuussa. Yksittäisiä harjoitusvuoroja varataan valmennuspäällikön kautta läpi vuoden.

Talvikauden (1.11.–30.4.) salivuorot, Wanha Areena -harjoitusjalkapallohallin vuorot ja Villa Parkin keinonurmikentän harjoitusvuorot jaetaan viimeistään lokakuussa.

Vuorotoiveet pyydetään joukkueelta erikseen sovittavina ajankohtina.

Voimassa olevat vakiovuorot ja useimmat otteluvaraukset näkyvät seuran verkkosivuilla.

Vuorovarauksista vastaa seuran valmennuspäällikkö.

Palloliiton sarjat ja turnaukset

Osallistuminen Palloliiton sarjoihin

Palloliiton Eteläisen alueen junioreiden kilpailutoiminta alkaa huhtikuussa ja kestää lokakuun alkupäiviin. Kesätauko alkaa pääsääntöisesti juhannuksena ja päättyy heinäkuun lopussa. Sarjamuotoinen kilpailutoiminta käsittää P/T20–P/T10-juniorit. Joukkueet hoitavat ilmoittautumiset Palloliiton alaisiin sarjoihin yhteistyössä seuran valmennuspäällikön kanssa.

Nuorimpien ikäluokkien toiminta

U6-U9-ikäluokkien ikäkausitoimintaan kuuluu Euroliiga kesän ajan. U9-U11-ikäluokkien (U9 kilpa) osallistuminen Euroliigaan määritellään erikseen. Nuorimpien junioreiden toiminta koostuu Euroliigan lisäksi turnauksista, talvisarjoista sekä erilaisista pelitapahtumista.

Euroliigan konseptia kehitetään yhteistyössä ikäkausijoukkueiden kanssa.

Kilpasarjoihin ilmoittautuminen

Sarjailmoittautumisista sovitaan poikkeuksetta seuran valmennuspäällikön kanssa. Ilmoittautumisaikataulusta tiedotetaan joukkueille joulukuussa sen jälkeen, kun Palloliitto on informoinut ilmoittautumisen ajankohdan.

Kevätkauden lohkojaosta Palloliitto informoi kevään aikana, ja alustava sarjaohjelma valmistuu joukkueiden tarkasteltavaksi huhtikuun alussa.

Sarjaohjelman laatimista varten voivat joukkueet ilmoittaa Palloliittoon helmikuun viimeiseen viikkoon saakka (piiri ilmoittaa vuosittain viimeisen ilmoituspäivän) mahdollisista esteistä (esim. luokkaretki, leirikoulu, turnausmatka, leiri jne.) myöhempien ottelusiirtotarpeiden minimoimiseksi.

Mikäli alustavien otteluohjelmien valmistumisen jälkeen ilmenee jonkin ottelun osalta siirtämisen tarvetta, on asiasta sovittava vastustajan kanssa ja ilmoitettava sovittu ottelupäivä Palloliiton sarjavastaavalle sen määrittämään viimeiseen aikaan mennessä.

Syyskauden alustavat sarjaohjelmat ovat tarkasteltavissa heinäkuun ensimmäisen viikon jälkeen. Syyskauden peleihin liittyvät sovitut ottelusiirrot on ilmoitettava piiriin viimeistään sen määrittämään viimeiseen aikaan mennessä. Palloliitto tiedottaa internet-sivuillaan aina vuoden alussa kunkin ikäluokan kilpailutoiminnan toteutustavan ja -aikataulun.

Sarjaotteluissa huomioitavia asioita

 • Ennen sarjakauden käynnistymistä on välttämätöntä tutustua Palloliiton joukkueille tekemiin toimintaohjeisiin.
 • Otteluissa tarvittavat ottelupöytäkirjat on täytettävä ennakkoon Taso-järjestelmässä.
 • Kotiotteluissa vahtimestari huolehtii kenttien laittamisesta pelikuntoon. Kotijoukkueen pitää huolehtia otteluun pelipallo(t).
 • Erotuomarit otteluihin asettelevat paikalliset erotuomarikerhot. Asettelu on nähtävissä Palloliiton internet-sivuilta.
 • Mikäli erotuomari ei jostakin syystä tule paikalle, on ottelu Palloliiton ohjeen mukaan pelattava. Ääritapauksessa on vastustajan kanssa sopien pyrittävä löytämään jommastakummasta joukkueesta sopiva henkilö tuomitsemaan peli.
  • Jos erotuomari jää saapumatta otteluun, on siitä aina ilmoitettava Palloliiton sarjavastaavalle.
  • Keski-Uudenmaan Jalkapalloerotuomarikerhon (KUJEK) yhteystiedot ovat ko. kerhon internet-sivuilla (kujek.fi).

Seura maksaa sarjojen ilmoittautumismaksun, kotiottelujen erotuomarikulut, kenttämaksut ym. joukkuekohtaiset maksut. Kulut siirretään joukkueiden kustannuspaikalle. Palloliitto laskuttaa erotuomari- ja sarjamaksut seuralta, ja seura siirtää kulut joukkueen kustannuspaikalle.

Turnauksiin osallistuminen


Mikäli joukkue osallistuu johonkin turnaukseen, huolehtii se itse ilmoittautumisesta, kuljetuksista ym. turnaukseen liittyvistä asioista. Osallistumismaksu tulee pyytää seuran laskutustiedoilla seuralle.

HyPSin omiin turnauksiin osallistuvien HyPSin joukkueiden ei tarvitse maksaa osallistumismaksua, vaan joukkueet ”kuittaavat” osallistumismaksunsa talkootehtävillä turnauksessa.

Turnausten järjestäminen

HyPS järjestää vuosittain kolme seurajoukkueiden junioriturnausta; Toukokuussa 5v5 maailman turnaus, elokuussa 8v8 maailman turnaus ja elosyyskuun taitteessa 5v5 turnaus. 

Vuosittaisiin vakioturnauksiin lukeutuvat myös Euroliigan aloitusturnaus toukokuussa ja Euroliigan lopputurnaus syyskuussa. Lisäksi HyPS järjestää keväällä alakoulujen ja syksyllä yläasteiden turnaukset.

Ilmoitus joukkueen halukkuudesta järjestää oma turnaus

Jos joukkue haluaa järjestää turnauksen, tulee asia ilmaista joukkueen/ikäluokan toimintasuunnitelmassa. Mahdollisesta toimintavuoden aikana tulleesta turnauksen järjestämistarpeesta tulee ilmoittaa toiminnanjohtajalle.

Turnausten järjestämisessä huomioitavia asioita

 • Kenttävaraukset ja urheiluhallin varaukset tehdään kootusti valmennuspäällikön kautta.
 • Jos turnaukseen osallistuu vähintään neljä eri seuroista olevaa joukkuetta, on turnauksen järjestämiseen anottavan lupa Palloliitosta viimeistään neljä viikkoa ennen turnausta.
  • Anomuksen tekee seuran tapahtumakoordinaattori, joka lähettää sen Palloliittoon syöttäen samalla turnauksen Suomen Palloliiton internet-sivuille valtakunnalliseen turnauskalenteriin.
  • Turnausanomuksen yhteyteen liitetään turnaussäännöt. Turnaus näkyy Palloliiton kalenterissa sen jälkeen, kun Palloliitto on sen hyväksynyt.
 • Turnausten ilmoittautumis- ja tulospalvelujärjestelmänä käytetään Torneopal-palvelua, jonka pääkäyttäjänä seurassa toimivat toiminnanjohtaja ja tapahtumakoordinaattori.

Kioskitoiminta

 

Kioskimyynti on HyPSissä merkittävä ja tärkeä seuran varainhankintatapa, joten sen toimivuudesta on huolehdittava hyvin.

Kioskitoiminnasta vastaa seuran kioskivastaava.

Seura palkkaa kioskiin henkilöstön huolehtimaan kioskimyynnistä kauden aikana Euroliigan tapahtumissa, edustusjoukkueiden kotiotteluissa sekä mahdollisissa sarjaotteluissa edellä mainittujen tapahtumien lisäksi (joukkueiden on varmistettava, onko kioski auki omissa kotipeleissä seuran toimesta).

Mikäli joukkueet haluavat järjestää kioskimyynnin omissa pelitälleissään/miniturnauksissaan/pelitapahtumissaan, niin seura vuokraa kioskia ja myyntituotteet 50% myyntiprovisiolla.

Kioskia vuokraavalla joukkueella on mahdollisuus täydentää kioskin tuotetarjontaa omakustanteisesti. Omakustannetuotteiden myynnistä seura ottaa 15% provision tila ja laitevuokrana.

Vuokra alkaa tuntia ennen turnauksen/kenttävuoron alkua ja päättyy 0,5 tuntia turnauksen/kenttävuoron päättymisen jälkeen.

Kioskissa käytetään aina seuran pohjakassaa ja myyntilaitteistoa. Kioskin vuokraamisesta tulee poikkeuksetta sopia kioskivastaavan kanssa.

 

 

Hyvinkään Palloseuran säännöt

 

Seuran ajantasaiset säännöt löytyvät seuran verkkosivuilta.

Seurakäsikirja on tarkoitettu Hyvinkään Palloseuran toiminnassa mukana olevien tietopaketiksi, mutta myös pelaajien ja ”rivivanhempien” kannattaa tutustua siihen.

Jos tulostat Seurakäsikirjan, huomaa, että siinä on yli 30 A4-kokoista sivua.


lataa seurakäsikirja »

Lisätiedot:


Toiminnanjohtaja
Jukka Räsänen
jukka.rasanen@hyps.fi
040 485 5622