Koronaohjeistus


Ohjeistusta päivitetty 15.1.2022. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan lähtökohtana on, että jokainen ja harrastaja päättää itse, osallistuuko harrastustoimintaan. Seura toivoo kaikkien jäsentensä, toimihenkilöidensä, sekä harrastajien kannatusjoukkojen toimivan vastuullisesti ja omalta osalta ehkäisemään viruksen leviämistä.

Hyvinkään kaupunki suosittelee kaikille siihen oikeutetuille ja terveydellisesti kykeneville koronarokotteen ottamista.

Toimintamaksujen suhteen ei seura tai joukkue myönnä maksuvapautuksia, mikäli harrastaja ei omasta tai perheen tahdosta osallistu toimintaan, tai mikäli koronapassia vaativissa tilanteissa hänellä ei ole esittää hyväksyttävää koronatodistusta.

Mikäli poissaolo perustuu lääkärin määräykseen, on pelaaja oikeutettu talousohjesäännön mukaisesti maksuhyvityksiin (verrataan loukkaantumiseen).

Tällä hetkellä voimassa on 23.12. Aluehallintoviraston antamat ja 7.1. jatkamat määräykset, jotka mm. sisältävät määräyksen harrastetilojen (sisätilat) sulkemisesta aikuisten harrastetoiminnalta. Määräykset ovat voimassa 24.1.2022 saakka.

AVI:n määräysten ja niistä Keusoten antamien suositusten perusteella Hyvinkään kaupunki on päättänyt sulkea hallinnoimia harrastustilojaan 24.1. saakka. Tiloja voi kuitenkin käyttää 2003-syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattuun harrastustoimintaan.

Seuramme ei järjestä talvikauden aikana yleisötilaisuuksiksiksi määriteltäviä ottelutapahtumia tai turnauksia, joten yleisötilaisuuksien rajoitukset eivät koske toimintaamme. Harjoitusottelut eivät siis ole yleisötapahtumia, koska niistä ei peritä pääsymaksua, eikä niissä suoriteta kulun- tai järjestyksenvalvontaa.

Seuramme sen sijaan järjestää säännöllistä harrastustoimintaa sisätiloissa sekä rajatuissa ulkotiloissa, joita koskee tiloja koskevat AVI:n päätökset ja määräykset.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme valtionhallinnon, Keusoten, Hyvinkään kaupungin ja Aluehallintoviraston antamia ohjeita ja määräyksiä.

Keusote ohjeistaa karanteenista ja eristyksestä tällä hetkellä (11.1.2022) tämän ohjeen mukaisesti.

Ohjeet ja määräykset sitovat kaikkia seuran edustusjoukkueita, aikuisjoukkueita, ikäkausijoukkueita, sekä lasten ja aikuisten matalan kynnyksen harrasteryhmiä.

Koronapassi ei toistaiseksi ole käytössä seuramme toiminnassa.

Niiltä osin, kun ohjeistuksessa ei ole erikseen mainittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yleisiä suosituksia ja rajoituksia.

Siltä osin jos yleiset viranomaismääräykset ovat ristiriidassa seuran ohjeiden kanssa, noudatetaan AINA yleisiä viranomaismääräyksiä.

Yleistä toimintaan osallistumisesta

 • Seuran järjestämään toimintaan EI TULE OSALLISTUA, mikäli harrastajalla tai toimihenkilöllä on pieniäkään koronanegatiiviseksi toteamattomia sairauden oireita.
  • Harrastajan tai toimihenkilön ei suositella osallistuvan toimintaan, mikäli perheenjäsenellä epäillään koronavirustartuntaa tai on tieto altistumisesta, eikä negatiivista koronatestitulosta ole saatu
 • Lähikontaktien välttäminen harjoituksiin ja otteluihin kulkemisessa on välttämätöntä.
  • Saapumista suositellaan toteutettavaksi jalan, pyörällä, oman perheen kyydillä ja muilla tavoin, ettei perhekunnan ulkopuolisten kanssa synny lähikontakteja.
 • Kaikissa sisätiloissa on kaikilla 12-vuotiailla tai vanhemmilla voimassa vahva maskisuositus
  • Maskin käyttö on pakollista seuran toimistolla, ellei turvavälejä pystytä ylläpitämään
  • Maskisuositus ei koske urheilu- ja valmennustilannetta
  • Suositus on voimassa myös joukkueen matkustaessa pelaamaan tai harjoittelemaan Hyvinkään ulkopuolelle
 • Harjoittelussa vältetään tarpeetonta lähikontaktia
  • Pelinomainen harjoittelu on mahdollista vailla rajoitteita
 • Ikäkausijoukkueiden toiminnassa pukuhuoneisiin ja muihin joukkueen käyttämiin sisätiloihin voivat mennä ainoastaan joukkueen pelaajat ja välttämättömät toimihenkilöt. 
  • Ohje on voimassa, mikäli pukuhuoneet ovat avoinna ja käytettävissä. Pukuhuoneiden käytöstä Kankurin liikuntapuistossa päättää Hyvinkään kaupunki.
 • Kokouksia ja tapaamisia suositellaan järjestettävän etäyhteyksin tai ulkotiloissa
  • Sisätiloissa järjestetyissä kokouksissa ja kokoontumissa saa olla paikalla korkeintaan 20 henkilöä ja turvavälit tulee huomioida. Kaikkien 12 vuotta täyttäneiden tulee käyttää kasvomaskia.
 • Vierasotteluissa joukkueemme noudattavat soveltuvin osin seuran yleisiä ohjeita sisätiloista, sekä kotijoukkueen ilmoittamia erityisohjeita.

Wanhan Areenan erityisohjeet

Wanhan Areenan sisähallissa noudatetaan yllä mainittujen lisäksi tai ne kumoten seuraavia halliyhtiön hallituksen päätökseen perustuvia ohjeita.

 • Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona tai hallin wc-tiloissa
 • Kaikkien 12-vuotiaiden ja vanhempien on käytettävä maskia aina hallin sisätiloissa
  • Maskipakko ei koske urheilu- ja valmennustilannetta. Valmennustilanteessa huomioidaan lähikontaktien välttäminen ohjeistaessa.
 • Saattajien tulee lähtökohtaisesti poistua hallista lapsen harjoitusten ajaksi
  • Mikäli lapsen erityisen vahvat tarpeet niin vaativat, voi yksi aikuinen lasta kohden jäädä seuraamaan harjoituksia hallin urheilualueiden (vihreä/punainen alue) ulkopuolelta.
  • Katsojien on käytettävä istumapaikkoja (laatikoiden päällä) sekä huomioitava turvavälit.
  • Alle 15 minuuttia hallissa viipyvät saattajat ja hakijat voivat mennä halliin sisälle. Näin ollen halliin saa saapua aikaisintaan 15 minuuttia ennen vuoron alkua ja sieltä on poistuttava vuoron alkaessa. 
   • Ensi sijaisesti aikuisia kuitenkin toivotaan välttävän kaikkea oleskelua hallin sisätiloissa.
 • Kokoontuminen ikäkausijoukkueiden harjoitustapahtumiin tulee tapahtua aina ryhmäkohtaisesti sovitussa paikassa, joko pukuhuoneissa tai kentän laidalla.
  • Kokoontuessa on huomioitava aina tila myös poistuvalle/saapuvalle ryhmälle turvavälit huomioiden

Toiminta epäillystä altistumisesta joukkueessa

Pyydämme harrastajaa/huoltajan ilmoittamaan joukkueen tai harrastusryhmän vastuuhenkilölle, mikäli hän/huoltaja, koronatartunnan itsellään/huollettavallaan todettuaan, epäilee altistaneensa muita harrastajia ja ohjaajia/toimihenkilöitä harrastustapahtumassa.

Tiedon mahdollisesta altistumisesta harrastustapahtumassa saatuaan joukkueenjohtaja/harrasteryhmän vastuuohjaaja:

 • Tiedottaa muita harrastusryhmään kuuluvia mahdollisesta altistumisesta ja kehottaa tarkkailemaan oireita ja tekemään kotitestin matalalla kynnyksellä
 • Pyytää muita harrastusrymän jäseniä ilmoittamaan mahdollisista lähipäivien aikana ilmentyneistä omista tartunnoistaan
 • Mikäli tartuntoja ilmenee lisää ja on syytä epäillä niiden johtuneen altistumisesta harrastustoiminnassa, tiedottaa seuran toiminnanjohtajaa epäillyistä jatkotartunnoista.
  • Toiminnanjohtaja ja joukkueenjohtaja/vastuuohjaaja päättävät mahdollisesta ryhmän toiminnan keskeyttämisestä jatkotartuntojen estämiseksi

Epäillyissä altistumistilanteissa ei joukkuetta tai sen jäseniä aseteta automaattiseen karanteeniin, mutta jokaisella harrastajalla tai muulla mahdollisesti altistuneella on tietenkin mahdollisuus omaehtoisesti jäädä pois ryhmän toiminnasta esimerkiksi 5 vuorokauden omaehtoisen karanteenin ajaksi.

Joukueen tiedottamisesta vastaa aina ikäkausijoukkueessa joukkueenjohtaja ja harrasteryhmissä ryhmän vastuuohjaaja.

Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Merkittävistä muutoksista viestitään erikseen.

Lisätiedot:


Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
040 485 5622
janne.bruun@hyps.fi