Ikäkausitoiminta

Ikäkausitoiminta on ympärivuotista toimintaa 5-17 -vuotiaille

Hyvinkään Palloseura on yksi Suomen suurimmista jalkapalloseuroista yli 1 000 jäsenellään.

Seuran toiminta lepää tukevasti kahden peruspilarin, ikäkausitoiminnan ja Euroliigan, päällä.

Ikäkausitoiminta mahdollistaa monivuotisen harrastuksen

Ikäkausitoiminta tarkoittaa toimintaa omanikäisten kanssa, omassa joukkueessaan. Ikäkausitoiminta alkaa 5-6 -vuotaiaana ja toiminnassa on mahdollista jatkaa aina 17-18 -vuotiaaksi, minkä jälkeen seuralla on tarjolla myös aikuisjoukkuetoimintaa.

Ikäkausitoimintaan tullaan yleisimmin mukaan 5-10 -vuotiaana, mutta myös vanhemmalla iällä pääsee mukaan.

Ikäkausitoimintaa järjestetään sekä tytöille, että pojille samalla ikähaarukalla.

Valmennus pohjautuu seuran valmennuslinjaan

Ikäkausijoukkueet harjoittelevat 1-5 kertaa viikossa, riippuen ikäluokasta. Nuoremmissa ikäluokissa harjoituksia on vähemmän ja vanhemmissa enemmän.

Joukkueiden valmennuksen suunnittelusta vastaavat vastuuvalmentajat, joita ohjaa seuran valmennuslinja, esimiehenään seuran valmennuspäällikkö.

Lisäksi joukkueissa toimii useita apuvalmentajia, joiden vastuulla on harjoitusten sisällä harjoitteiden ohjaaminen, sekä ottelutapahtumissa peliryhmien peluuttaminen. Apuvalmentajina toimivat pelaajien vanhemmat, sekä joskus seuran nuoret pelaajat.

Seura tarjoaa valmentajille sekä seuran sisäistä koulutusta, vastuuvalmentajan ja valmennuspäällikön tuen, sekä motivoituneimmille mahdollisuuden osallistua Palloliiton valmentajakoulutuksiin.

Valmennuslinja perustuu Palloliiton tutkittuun tietoon pohjautuviin ohjeistuksiin ja materiaaleihin, minkä lisäksi seuran urheilutoiminnan toimihenkilöitä koulutetaan säännöllisesti osaamisen ja tiedon päivittämiseksi, sekä kehittämiseksi.

Harrastuskustannukset perustuvat toiminnan kuluihin

Harrastusmaksut perustuvat toiminnan todellisiin kuluihin. Kaikki seuran ikäkakausipelaajat maksavat vuosittain seuran jäsenmaksun, seuran toimintamaksun, sekä oman joukkueensa toimintamaksun. Maksut on vuositasolla jaettu useampii eriin, jotka saattava joukkueen toimintamaksujen osalta vaihdella jonkin verran joukkueiden kesken.

Seuran jäsenmaksu (vuonna 2020 35€) oikeuttaa pelaajaa edustamaan seuraa, eli antaa yksilölle seuratunnusten käyttöoikeuden. Lisäksi jäsenmaksu oikeuttaa pelaajan jäsenyyden suomiin etuihin.

Seuran toimintamaksulla (vuonna 2020 185€) katetaan seuran hallinnon kuluja, kuten työntekijöiden palkkoja, toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutuskustannuksia, olosuhteiden ylläpitokustannuksia, tilavuokria ja muita vastaavia, seuratoiminnan kannalta välttämättömiä kuluja. Toimintamaksu peritään 2-3 erässä kauden aikana. Aloittavilla ikäluokilla toimintamaksu on vuonna 2020 ollut 50% normaalista junioripelaajan toimintamaksusta.

Joukkueen toimintamaksuilla katetaan joukkueen toiminnan suorat kustannukset, kuten harjoitusvuoromaksut, turnausten ja sarjojen osallistumismaksut, sekä valmentajaksutannukset.

Yllä mainittujen kustannusten lisäksi jokaisen pelaajan tulee huolehtia omasta vakuutusturvastaan, hankkia Palloliiton pelipassi, sekä joukkueen linjan mukaiset seuravarusteet.

Lisätietoja joukkuekohtaisista toimintamaksuista voi kysyä joukkueidenjohtajilta.

Vapaaehtoiset ikäkausitoiminnan mahdollistajina

Vaikka seura tukee ikäkausijoukkueita rekrytoimalla joukkueisiin vastuuvalmentajat, ei joukkueiden toiminnan pyörittäminen ole mahdollista ilman vapaaehtoistoimijoita joukkueiden toimihenkilörooleissa.

Joukkueiden toimihenkilöroolien kautta on mahdollista rakentaa jalkapallosta lasta ja vanhempaa yhdistävä yhteinen harrastus, joka sekä lähentää vanhempi-lapsisuhdetta, että tarjoaa kokemuksia molemmille, jotka säilyvät muistoissa läpi elämän.

Joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä seurahallinnon ja joukkueen välillä. Joukkueenjohtaja on sekä joukkueen, että seuran toiminnanjohtajan oikea käsi, sydän, silmät ja korvat. Joukkueenjohtaja vastaa, yhdessä vastuuvalmentajan kanssa, joukkueen kausisuunnittelusta ja yhdessä rahastonhoitajan kanssa joukkueen taloudesta.

Joukkueenjohtaja on oikeutettu vuosittain seuran syyskokouksen määrittelemiin kulukorvauksiin, sekä osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja epämuodollisempiin toimihenkilöiden kokoontumisiin.

Rahastonhoitaja vastaa joukkueen taloudesta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Rahastonhoitaja vastaa joukkueen osto- ja myyntilaskuista, sekä raportoi joukkueen taloudesta seuran toiminnanjohtajalle kvartaaleittain.

Rahastonhoitaja on oikeutettu vuosittain seuran syyskokouksen määrittelemiin kulukorvauksiin, sekä osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja epämuodollisempiin toimihenkilöiden kokoontumisiin.

Apuvalmentajat vastaavat harjoitusten sisällä harjoitteiden ohjaamisesta, sekä ottelutapahtumissa peliryhmien peluuttamisesta. Apuvalmentajia opastaa seuran nimeämä vastuuvalmentaja. Apuvalmentajat osallistuvat myös joukkueen valmennuksen suunnitteluun. Apuvalmentajana toimiminen antaa hyvän pohjan mm. rakentaa jalkapallovalmentamisesta, tai valmentamisesta ylipäätänsä, itselleen vakavampikin harrastus, jopa ammatti.

Seura tarjoaa apuvalmentajille seuran sisäistä koulutusta, sekä motivoituneimmille mahdollisuuden Palloliiton valmentajakoulutuksiin.

Yksi apuvalmentaja kymmentä pelaaja kohti (/joukkue) on oikeutettu vuosittain seuran syyskokouksen määrittelemiin kulukorvauksiin, sekä osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja epämuodollisempiin toimihenkilöiden kokoontumisiin. Mikäli joukkueessa on ulkopuolinen vastuuvalmentaja, alkaa kulukorvausoikeus 11. pelaajasta.


Lisätietoja seuran ikäkausitoiminnasta saa joukkueidenjohtajilta tai seuran toimihenkilöiltä.


   
Lisää uutisia
Hyvinkään Palloseura ry
«  Marraskuu   »
Kategoriat