Ikäkausitoiminta

Ikäkausitoiminta on ympärivuotista toimintaa 5-17 -vuotiaille

Hyvinkään Palloseura on yksi Suomen suurimmista jalkapalloseuroista yli 1 000 jäsenellään.

Seuran toiminta lepää tukevasti kahden peruspilarin, ikäkausitoiminnan ja Euroliigan, päällä. Ikäkausitoiminnassa on mukana noin 500 hyvinkääläislasta ja nuorta.

Sovi kokeilujaksosta ikäkausijoukkueen joukkueenjohtajan kanssa

Uusi pelaaja voi osallistua toimintaan aina kahden viikon ajan maksutta ja sitoumuksetta.

Ikäkausitoiminta mahdollistaa monivuotisen harrastuksen

Ikäkausitoiminta tarkoittaa toimintaa omanikäisten kanssa, omassa joukkueessaan. Ikäkausitoiminta alkaa 5-6 -vuotaiaana ja toiminnassa on mahdollista jatkaa aina 17-18 -vuotiaaksi, minkä jälkeen seuralla on tarjolla myös aikuisjoukkuetoimintaa.

Ikäkausitoimintaan tullaan yleisimmin mukaan 5-10 -vuotiaana, mutta myös vanhemmalla iällä pääsee mukaan.

Ikäkausitoimintaa järjestetään sekä tytöille, että pojille samalla ikähaarukalla.

Mikäli haluatte lapsenne mukaan seuramme ikäkausitoimintaan, olkaa yhteydessä lapsenne ikäisten joukkueen joukkueenjohtajaan. Uudet pelaajat voivat kokeilla toimintaa maksutta vähintään kahden viikon ajan ennen päätöstä sitoutumisestaan.

Valmennus pohjautuu seuran valmennuslinjaan

Ikäkausijoukkueet harjoittelevat, iästä ja ryhmän tavoitteellisuudesta riippuen, 1-5 kertaa viikossa. Nuoremmissa ikäluokissa harjoituksia on vähemmän ja vanhemmissa enemmän. 9-10-vuotiaista alkaen toimintaa jaetaan myös tasoryhmiin, joissa kullekin lapselle pystytään paremmin tarjoamaan heidän motivaationsa ja osaamisensa tasoista toimintaa.

Joukkueiden valmennuksen suunnittelusta vastaavat vastuuvalmentajat, joita ohjaa seuran valmennuslinja, esimiehenään seuran valmennuspäällikkö. Nuorimmissa ikäluokissa, aina 11-vuotiaisiin saakka, valmentajina toimivat seuran palkkaamat täysipäiväiset ammattivalmentajat. Vanhemmissa ikäluokissa vastuuvalmentajina toimivat koulutetut sivutoimiset valmentajat.

Lisäksi joukkueissa toimii useita apuvalmentajia, joiden vastuulla on harjoitusten sisällä harjoitteiden ohjaaminen, sekä ottelutapahtumissa peliryhmien peluuttaminen. Apuvalmentajina toimivat pelaajien vanhemmat, sekä joskus seuran nuoret pelaajat.

Seura tarjoaa valmentajille seuran sisäistä koulutusta, vastuuvalmentajan ja valmennuspäällikön tuen, sekä motivoituneimmille mahdollisuuden osallistua Palloliiton valmentajakoulutuksiin.

Valmennuslinja perustuu Palloliiton tutkittuun tietoon pohjautuviin ohjeistuksiin ja materiaaleihin, minkä lisäksi seuran urheilutoiminnan toimihenkilöitä koulutetaan säännöllisesti osaamisen ja tiedon päivittämiseksi, sekä kehittämiseksi.

Harrastuskustannukset perustuvat toiminnan kuluihin

Harrastusmaksut perustuvat toiminnan todellisiin kuluihin. Kaikki seuran ikäkakausipelaajat maksavat vuosittain seuran jäsenmaksun, seuran toimintamaksun, sekä oman joukkueensa toimintamaksun. Maksut on vuositasolla jaettu useampiin eriin.

Seuran jäsenmaksu (vuonna 2021 35€) oikeuttaa pelaajaa edustamaan seuraa, eli antaa yksilölle seuratunnusten käyttöoikeuden. Lisäksi jäsenmaksu oikeuttaa pelaajan jäsenyyden suomiin etuihin.

Seuran toimintamaksulla (vuonna 2021 195€) katetaan seuran hallinnon kuluja, kuten työntekijöiden palkkoja, ylkoisia palveluita (mm. kirjanpito) toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutuskustannuksia, olosuhteiden ylläpito- ja kehityskustannuksia, tilavuokria ja muita vastaavia, seuratoiminnan kannalta välttämättömiä kuluja. Toimintamaksu peritään 2-3 erässä kauden aikana. Aloittavilla ikäluokilla (vuonna 2021 pojat 2014 ja 2015, tytöt 2012-2015) toimintamaksu on alennettu, vuonna 2021, 90 euroa.

Joukkueen toimintamaksuilla katetaan joukkueen toiminnan suorat kustannukset, kuten harjoitusvuoromaksut, turnausten ja sarjojen osallistumismaksut, sekä valmentajaksutannukset. Joukkue määrittelee vanhempien hyväksymässä toimintasuunnitelmassaan joukkueen toimintamaksun ja laskutusrytmin.

Yllä mainittujen kustannusten lisäksi jokaisen pelaajan tulee huolehtia omasta vakuutusturvastaan, hankkia Palloliiton pelipassi, sekä joukkueen linjan mukaiset seuravarusteet. Seura hankkii keskitetysti leikkimaailman, eli alle 10-vuotiaiden korttelipassit ja vakuutukset, jotka joukkue laskuttaa pelaajiltaan toimintamaksujen yhteydessä.

Lisätietoja joukkuekohtaisista toimintamaksuista voi kysyä joukkueidenjohtajilta.

Vapaaehtoiset ikäkausitoiminnan mahdollistajina

Vaikka seura tukee ikäkausijoukkueita rekrytoimalla joukkueisiin vastuuvalmentajat, ei joukkueiden toiminnan pyörittäminen ole mahdollista ilman vapaaehtoistoimijoita joukkueiden toimihenkilörooleissa.

Joukkueiden toimihenkilöroolien kautta on mahdollista rakentaa jalkapallosta lasta ja vanhempaa yhdistävä yhteinen harrastus, joka sekä lähentää vanhempi-lapsisuhdetta, että tarjoaa kokemuksia molemmille, jotka säilyvät muistoissa läpi elämän.

Joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä seurahallinnon ja joukkueen välillä. Joukkueenjohtaja on sekä joukkueen, että seuran toiminnanjohtajan oikea käsi, sydän, silmät ja korvat. Joukkueenjohtaja vastaa, yhdessä vastuuvalmentajan kanssa, joukkueen kausisuunnittelusta ja yhdessä rahastonhoitajan kanssa joukkueen taloudesta.

Joukkueenjohtaja on oikeutettu vuosittain seuran syyskokouksen määrittelemiin kulukorvauksiin, sekä osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja epämuodollisempiin toimihenkilöiden kokoontumisiin.

Rahastonhoitaja vastaa joukkueen taloudesta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Rahastonhoitaja vastaa joukkueen osto- ja myyntilaskuista, sekä raportoi joukkueen taloudesta seuran toiminnanjohtajalle kvartaaleittain.

Rahastonhoitaja on oikeutettu vuosittain seuran syyskokouksen määrittelemiin kulukorvauksiin, sekä osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja epämuodollisempiin toimihenkilöiden kokoontumisiin.

Apuvalmentajat vastaavat harjoitusten sisällä harjoitteiden ohjaamisesta, sekä ottelutapahtumissa peliryhmien peluuttamisesta. Apuvalmentajia opastaa seuran nimeämä vastuuvalmentaja. Apuvalmentajat osallistuvat myös joukkueen valmennuksen suunnitteluun. Apuvalmentajana toimiminen antaa hyvän pohjan mm. rakentaa jalkapallovalmentamisesta, tai valmentamisesta ylipäätänsä, itselleen vakavampikin harrastus, jopa ammatti.

Seura tarjoaa apuvalmentajille seuran sisäistä koulutusta, sekä motivoituneimmille mahdollisuuden Palloliiton valmentajakoulutuksiin.

Yksi apuvalmentaja kymmentä pelaaja kohti (/joukkue) on oikeutettu vuosittain seuran syyskokouksen määrittelemiin kulukorvauksiin, sekä osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja epämuodollisempiin toimihenkilöiden kokoontumisiin. Mikäli joukkueessa on ulkopuolinen vastuuvalmentaja, alkaa kulukorvausoikeus 11. pelaajasta.


Lisätietoja seuran ikäkausitoiminnasta saa joukkueidenjohtajilta tai seuran toimihenkilöiltä.


   
Lisää uutisia
Hyvinkään Palloseura ry
«  Maaliskuu   »
Kategoriat