Laaja sidosryhmäkysely: Yli puolet vastanneista tyytyväisiä seuraan

Hyvinkään Palloseura toteutti helmikuussa vuotuisen sidosryhmäkyselyn, jossa selvitettiin seuran harrastajien ja seuraajien ajatuksia seuran toiminnasta sekä toiveita seuran tulevaisuuden suunnasta. Kyselyyn vastasi 211 henkilöä, mikä on suurin vastausmäärä ainakaan kolmeen vuoteen.

Kyselyssä vastaaja vastasi perustietojen lisäksi neljän aihealueen kysymyksiin; joukkueen toiminta/harrasteryhmän toiminta, seuran toiminta, visio, arvot ja missio sekä seuran kehittäminen ja kehittyminen.

Lisäksi kussakin aihealueessa, sekä lopussa yleisesti pystyi antamaan avointa sanallista palautetta, mitä tulikin kiitettävästi.

Toimintaa arvioitiin numeroarvosanoin asteikolla 1-5, poikkeuksena suosittelu- ja yleisarvosanakysymykset, joissa asteikko oli 1-10.

Joukkueiden toimintaan ollaan tyytyväisiä usealla saralla

Joukkueiden toiminnassa mukana olevilta pelaajilta ja vanhemmilta (180 henkilöä) kysyttäessä valmennuksen laatu sai keskiarvion 4,2 ja harjoittelun monipuolisuus niin ikään 4,2.

Yleisesti ottaen harjoitteluun oltiin tyytyväisiä arvosanojen ollessa tasaisesti keskiarvoltaan yli neljän.

Eniten kehittämisetä harjoitteluun liittyen löydettiin olosuhteista, joissa keskiarvio oli 3,2. Lukemassa oli selkeästi havaittavissa talviharjoittelun olosuhteiden puutteet, sillä ulkona talvella pääasiassa harjoittelevat vanhemmat ikäluokat antoivat selkeästi heikommat arviot, kuin sisällä pääosin harjoittelevat nuoremmat ikäluokat.

Marraskuussa käyttöön otettu uusi valmennuslinja on havaittu hyvin ja sisäistetty, sekä hyväksytty tyydyttävästi.

Tietoisia uudesta valmennuslinjasta ovat useimmat keskiarvion tietoisuudesta ollessa 4,1. Valmennuslinjan sisällön ymmärrykselle annettiin keskiarvio 3,8 ja tyytyväisyys uudistukseen oli 3,8. Harrastajien parhaaksi valmennuslinja arvioitiin 4,0 keskiarvolla.

Joukkuetoiminnan hintataso saavutti arvion 3,8 ja ideaalia kustannustasoa kysyttäessä todettiin toivotuksi kustannustasoksi 40-70 euroa kuukaudessa, mille välille vastasi yli 80% vastanneista.

Joukkueen viestintään tyytyväisyys sai keskiarvion 4,2, mikä on hyvä lukema. Huomionarvoista on kuitenkin vastanneiden lievä tyytymättömyys toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen Jopoxista myClubiin; kysyttäessä, onko muutos kehittänyt toimintaa, oli keskiarvio 3,6.

Yleisesti ikäkausijoukkuetoiminta sai vastanneilta suosituskeskiarvon 8,7 ja NPS-lukeman 43,8, mitkä molemmat ovat vähintäänkin hyviä lukemia.

Yleisesarviot

Harrasteryhmien pelaajien vanhempien vastaajamäärä jäi pieneksi olen vain 12. Pieni otanta oli varsi tyytyväistä harrasteryhmänsä toimintaan, mutta suurempia johtopäätöksiä ei pienellä, ja vielä useammalle harrasteryhmälle jakautuneella, otannalla pystytä tekemään.

Arviointikelpoista tietoa saatiin kuitenkin kyselyn yleisistä teemoista, joihin siis vastasi kaikkiaan 211 vastaajaa.

Vaikka yhteenkuuluvuus seuraan onkin edelleen arvioltaan vain tyydyttävä 3,5, on se silti parantunut vuoden takaisesta keskiarviosta (3,1) tuntuvasti. Samoin vastaajien kiinnostus vain itseään lähinnä olevaan joukkueeseen/ryhmään on pienentynyt arvion ollessa 3,4, kun se vuosi sitten oli peräti 4,0.

Seuran toimintaa arvostetaan keskiarviolla 4,1 ja kiinnostuneita seuran tulevaisuudesta ollaan keskiarviolla 4,2. Seuraan liittyviä asioita ajatellaan säännöllisesti keskiarviolla 2,7.

Seuran viestinä saavuttaa kaikkinensa tyydyttävän arvion keskiarvioiden kiinnostavuudesta (3,7), verkkosivuista (3,7), sosiaalisesta mediasta (3,1) ja paikallismedioissa näkymisestä (3,1) sijoittuessa 3,5 molemmin puolin.

Seuran henkilöstön ammattitaitoon ollaan varsin tyytyväisiä (4,0), kuten myös asioinnin sujuvuuteen (3,9) ja palvelualttiuteen (4,0).

Yleisarvosanaksi seuran toiminnalle kyselystä muotoutuu melko hyvä 7,9.

Seuraa uutta harrastusta etsivälle suosittelisi 50,2% vastanneista, NPS-lukeman ollessa 42,6.

Kyselyyn vastaamalla saattoi osallistua arvontaan – voittajat arvottu

Kyselyyn vastattua oli mahdollisuus jättää seuralle yhteystietonsa ja osallistua arvontaan, jossa pääpalkintona oli Intersport Hyvinkään lahjoittama treenikassi yllätyssisältöineen. Lisäksi neljälle muulle arvottiin HyPS-fanituotteita.

Olemme olleet yhteydessä voittajiin. Onnittelut heille!