Tietoa ikäkausitoiminnasta


Ikäkausitoiminta on ympärivuotista toimintaa 5-20 -vuotiaille

Hyvinkään Palloseura kuuluu Suomen suurimpien jalkapalloseurojen joukkoon yli 1 000 jäsenellään.

Seuran toiminta lepää tukevasti kahden peruspilarin, ikäkausitoiminnan ja matalan kynnyksen harrastustoiminnan, kuten Euroliigan, päällä. Ikäkausitoiminnassa on mukana yli 600 hyvinkääläislasta ja -nuorta.

Ikäkausijoukkuetoimintaa järjestetään 5-20-vuotiaille ympäri vuoden. Toimintakausi alkaa marraskuun alussa ja päättyy lokakuun lopussa. Sarjakausi on käynnissä huhti-toukokuusta syys-lokakuulle. Mukaan voi liittyä missä vaiheessa kautta tahansa.

Sovi kokeilujaksosta ikäkausijoukkueessa olemalla yhteydessä joukkueenjohtajaan tai ilmoittautumalla kokeilemaan lomakkeella.

Uusi pelaaja voi osallistua toimintaan aina kahden viikon ajan maksutta ja sitoumuksetta.

Aloittavan alle 10-vuotiaan harrastaan vanhemmalle lisätietoja jalkapallosta ja seuramme toiminnasta löytyy kätevästi myös Palloliiton tuottamasta vanhemman Futisstartti-aineistosta. Seura järjestää vuosittain koulutuksen uusien harrastajien vanhemmille.

Ikäkausitoiminta mahdollistaa monivuotisen harrastuksen

Ikäkausitoiminta tarkoittaa ympärivuotista toimintaa omanikäisten kanssa, omassa joukkueessaan. Ikäkausitoiminta alkaa 5-6 -vuotiaana ja toiminnassa on mahdollista jatkaa aina 17-18 -vuotiaaksi, minkä jälkeen seuralla on tarjolla myös aikuisjoukkuetoimintaa.

Ikäkausitoimintaan tullaan yleisimmin mukaan 5-10 -vuotiaana, mutta myös vanhemmalla iällä pääsee mukaan.

Ikäkausitoimintaa järjestetään sekä tytöille, että pojille samalla ikähaarukalla.

Mikäli haluatte lapsenne mukaan seuramme ikäkausitoimintaan, olkaa yhteydessä lapsenne ikäisten joukkueen joukkueenjohtajaan. Uudet pelaajat voivat kokeilla toimintaa maksutta kahden viikon ajan ennen päätöstä sitoutumisestaan.

Valmennus pohjautuu seuran valmennuslinjaan

Ikäkausijoukkueet harjoittelevat, iästä ja ryhmän tavoitteellisuudesta riippuen, 1-5 kertaa viikossa. Nuoremmissa ikäluokissa harjoituksia on vähemmän ja vanhemmissa enemmän. 9-10-vuotiaista alkaen toimintaa jaetaan myös tasoryhmiin, joissa kullekin lapselle pystytään paremmin tarjoamaan heidän motivaationsa ja osaamisensa tasoista toimintaa.

Joukkueiden valmennuksen suunnittelusta vastaavat vastuuvalmentajat, joita ohjaa seuran valmennuslinja, esimiehenään seuran valmennuspäällikkö. Nuorimmissa ikäluokissa, aina 11-vuotiaisiin saakka, valmentajina toimivat seuran palkkaamat täysipäiväiset ammattivalmentajat. Vanhemmissa ikäluokissa vastuuvalmentajina toimivat koulutetut sivutoimiset valmentajat.

Lisäksi joukkueissa toimii useita apuvalmentajia, joiden vastuulla on harjoitusten sisällä harjoitteiden ohjaaminen, sekä ottelutapahtumissa peliryhmien peluuttaminen. Apuvalmentajina toimivat pelaajien vanhemmat, sekä joskus seuran nuoret pelaajat.

Seura tarjoaa valmentajille seuran sisäistä koulutusta, vastuuvalmentajan ja valmennuspäällikön tuen, sekä motivoituneimmille mahdollisuuden osallistua Palloliiton valmentajakoulutuksiin.

Valmennuslinja perustuu Palloliiton koulutuslinjauksiin ohjeisiin ja materiaaleihin, minkä lisäksi seuran urheilutoiminnan toimihenkilöitä koulutetaan säännöllisesti osaamisen sekä tiedon päivittämiseksi ja kehittämiseksi.

Harrastuskustannukset perustuvat toiminnan kuluihin

Harrastusmaksut perustuvat toiminnan todellisiin kuluihin. Kaikki seuran ikäkausipelaajat maksavat vuosittain seuran jäsenmaksun sekä seuran ja oman joukkueensa toimintamaksua kuukausittain.

Seuran jäsenmaksu (kaudella 2021-2022 35€) oikeuttaa pelaajaa edustamaan seuraa, eli antaa yksilölle seuratunnusten käyttöoikeuden. Lisäksi jäsenmaksu oikeuttaa jäsenen äänestämään seuran kokouksissa sekä jäsenyyden suomiin etuihin.

Seuran toimintamaksulla katetaan seuran hallinnon kuluja, kuten työntekijöiden palkkoja, ulkoisia palveluita (mm. kirjanpito), toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutuskustannuksia, olosuhteiden ylläpito- ja kehityskustannuksia, tilavuokria, laitemaksuja ja muita vastaavia, seuratoiminnan kannalta välttämättömiä kuluja. Toimintamaksu peritään 12 tasaerässä kauden aikana. Aloittavilla ikäluokilla toimintamaksu on alennettu ja aikuispelaajilla korotettu.

Joukkueen toimintamaksuilla katetaan joukkueen toiminnan suorat kustannukset, kuten harjoitusvuoromaksut, turnausten ja sarjojen osallistumismaksut, sekä valmentajakustannukset ja tarvikehankinnat. Joukkue määrittelee vanhempienkokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassaan joukkueen toimintamaksun. Joukkueiden toimintamaksu saattaa kauden aikana muuttua pelaajamäärien muutosten myötä.

Yllä mainittujen kustannusten lisäksi jokaisen pelaajan tulee huolehtia omasta vakuutusturvastaan, hankkia Palloliiton pelipassi, sekä joukkueen linjan mukaiset seuravarusteet. Seura hankkii keskitetysti leikkimaailman, eli alle 10-vuotiaiden (5 vs 5 ikäluokat) korttelipassit ja vakuutukset, jotka laskutetaan pelaajilta toimintamaksujen yhteydessä.

Lisätietoja joukkuekohtaisista toimintamaksuista voi kysyä joukkueidenjohtajilta.

Vapaaehtoiset ikäkausitoiminnan mahdollistajina

Vaikka seura tukee ikäkausijoukkueita rekrytoimalla joukkueisiin vastuuvalmentajat, ei joukkueiden toiminnan pyörittäminen ole mahdollista ilman vapaaehtoistoimijoita joukkueiden toimihenkilörooleissa.

Joukkueiden toimihenkilöroolien kautta on mahdollista rakentaa jalkapallosta lasta ja vanhempaa yhdistävä yhteinen harrastus, joka sekä lähentää vanhempi-lapsisuhdetta, että tarjoaa kokemuksia molemmille, jotka säilyvät muistoissa läpi elämän.

Joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä seurahallinnon ja joukkueen välillä. Joukkueenjohtaja on sekä joukkueen, että seuran toiminnanjohtajan oikea käsi, sydän, silmät ja korvat. Joukkueenjohtaja vastaa, yhdessä vastuuvalmentajan kanssa, joukkueen kausisuunnittelusta ja yhdessä rahastonhoitajan kanssa joukkueen taloudesta.

Joukkueenjohtaja on oikeutettu vuosittain seuran johtokunnan määrittelemiin kulukorvauksiin, sekä osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja epämuodollisempiin toimihenkilöiden kokoontumisiin.

Talousvastaava vastaa joukkueen taloudesta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Talousvastaava vastaa joukkueen osto- ja myyntilaskuista, sekä joukkueen kustannuspaikan talouden seurannasta yhdessä seuran toiminnanjohtajan kanssa.

Talousvastaava on oikeutettu vuosittain seuran johtokunnan määrittelemiin kulukorvauksiin, sekä osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja epämuodollisempiin toimihenkilöiden kokoontumisiin.

Talousvastaava voi olla erillinen tehtävä tai osa joukkueenjohtajan tehtävänkuvaa.

Valmentajat vastaavat harjoitustapahtumien sisällä harjoitteiden ohjaamisesta, sekä ottelutapahtumissa peliryhmien peluuttamisesta. Valmentajien esihenkilönä toimii seuran nimeämä vastuuvalmentaja. Valmentajat osallistuvat myös joukkueen valmennuksen suunnitteluun.

Valmentajana toimiminen antaa hyvän pohjan mm. rakentaa jalkapallovalmentamisesta, tai valmentamisesta ylipäätänsä, itselleen vakavampikin harrastus, jopa ammatti.

Seura tarjoaa valmentajilleen seuran sisäistä koulutusta, sekä motivoituneimmille mahdollisuuden Palloliiton valmentajakoulutuksiin.

Yksi valmentaja kymmentä pelaaja kohti (/joukkue) on oikeutettu vuosittain seuran johtokunnan määrittelemiin kulukorvauksiin, sekä osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja epämuodollisempiin toimihenkilöiden kokoontumisiin. 

Lisätietoja seuran ikäkausitoiminnasta saa joukkueidenjohtajilta tai seuran toimihenkilöiltä.

Seuran missio, visio ja arvot

Hyvinkään Palloseuran missiona on ehkäistä lasten sekä nuorten liikkumattomuutta ja syrjäytymistä.

Seuran visiona on vuoden 2026 loppuun mennessä olla Hyvinkään kiinnostavin ja arvostetuin liikuttaja.

Toimintaamme ohjaavat seuramme arvot: SUVAITSEVAISUUS, AVOIMUUS & VASTUULLISUUS.

SUVAITSEVAISUUS: Meille kaikki ovat tervetulleita ja meillä on kaiken epäasiallisen käytöksen ja kohtelun suhteen nollatoleranssi.

AVOIMUUS: Jos emme pysty perustelemaan toimiamme, on meidän syytä harkita toimiamme. Kerromme avoimesti seuran päätösten taustoista ja taloudesta. Toimihenkilömme ovat aina jäsenistömme käytettävissä.

VASTUULLISUUS: Tunnistamme asemamme Hyvinkään suurena liikuttaja ja syrjäytymisen ehkäisijänä, sekä tiedostamme odotukset toimintamme suhteen. Haluamme toimia aktiivisesti osana hyvinkääläisyhteisöä saaden ja antaen tukea mahdollisuuksiemme mukaisesti.

Arvot muodostavat seuramme identiteetin, HYPSILÄISYYDEN.

Seurassa on käynnissä strategian päivitystyö, minkä valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Otamme mielellämme vastaan palautetta seuran toiminnasta.

Voitte olla yhteydessä seuramme päätoimisiin työntekijöihin kaikissa seuraan liittyvissä asioissa.

TERVETULOA SEURAMME TOIMINTAAN!