Hyvinkään Palloseuran sääntömääräinen kevätkokous

Hyvinkään Palloseura Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 29.3.2023 klo 19.00 Hotel Sveitsissä. Asialistalla sääntömääräiset asiat, sekä muutosehdotus Hyvinkään Palloseuran yhdistyksen sääntöön kutsusta varsinaisiin- ja ylimääräisiin kokouksiin. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleitta.

Kokouksessa:

Avataan kokous
1. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
2. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Muutosehdotus yhdistyksen sääntöihin kutsusta seuran varsinaisiin- ja ylimääräisiin kokouksiin.
7. Päätetään kokous

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen seuran kokouksissa äänivaltaa käyttävät seuran 15 vuotta täyttäneet jäsenet, sekä alle 15-vuotiaiden jäsenten lailliset huoltajat.

Jäsenen tai jäsentä edustavan huoltajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kokouksessa.