Hyvinkään Palloseuralle perintö

Hyvinkään Palloseura ry on saanut merkittävän perinnön. Yksi HyPSin perustajajäsenistä ja ensimmäinen seuran Hall of Fame-kunniagalleriaan nimetty henkilö, Eino Jokinen puolisonsa Armi Jokisen kanssa testamenttasivat omaisuuttaan Hyvinkään Palloseuralle. Testamentissa Jokiset esittivät tahtonaan, että perintövarat tulee käyttää seuran juniorijalkapallon kehittämiseen. Tätä tahtoa Hyvinkään Palloseura tulee kunnioittamaan.

Perintövarojen käytöstä päättää Hyvinkään Palloseuran johtokunta, joka on tehnyt pitkäjänteisen suunnitelman varojen kohdentamisesta muun muassa valmennustoiminnan kehittämiseen, seuran jäsenten harrastustoiminnan tukemiseen sekä tarvikehankintoihin. Hyvinkään Palloseura avaa Armi ja Eino Jokisen nimeä kantavan rahaston, jonka kautta perintönä saatuja varoja kohdennetaan edellä mainittuihin toimintoihin. Perintövarojen käyttöä testamentissa määrättyyn tarkoitukseen valvoo testamentin toimeenpanijaksi nimetty varatuomari Mikko Salo.

”Perinnön turvin pystymme nyt ja tulevaisuudessa kehittämään harrastamisen laatua ja takaamaan laadukkaan kenttätoiminnan, elinvoimaiset ikäkausijoukkueet sekä ammattitaitoisen valmennuksen. Hyvinkään Palloseuran perustoiminnan kustannukset kuitenkin katetaan jatkossakin toimintamaksuilla, turnaustuotoilla, kumppaniyhteistyöllä ja muiden toimintojen tuotoilla, kuten tähänkin asti”, toteaa Hyvinkään Palloseuran toiminnanjohtaja Jukka Räsänen.

Armi ja Eino Jokisen muistoa kunnioittaen
Hyvinkään Palloseura ry

Lisätietoja:

Jukka Räsänen
Toiminnanjohtaja
Hyvinkään Palloseura Ry.
040 485 5622
jukka.rasanen@hyps.fi